Het Joodse volk en de bijen

Geschreven door Lea Farkash

Het Joodse volk en de bijen hebben frappante overeenkomsten. De Midrash vergelijkt het Joodse volk met bijen omdat zij beiden positief bijdragen aan de samenleving.

Een aantal eigenschappen van de bijen zijn:

zij bevruchten 1/3 van de gewassen van de wereld
zij zijn helemaal toegewijd een de hogere autoriteit de koningin de bijen kolonies gedragen zich als een volledige eenheid, waarbij het Joodse volk een voorbeeld moet nemen. Ze vliegen in grote zwermen samen in grote getalen dat bij geen enkel ander dier voorkomt.
elke bij heeft een specifieke taak en zijn helemaal toegewijd aan die taak,
sommige bijen gaan naar de bloemen, andere bijen maken de honing schoon.
Weer anderen zijn er om het nest te bewaken, en andere bijen bedienen de
koningin.
Het Joodse volk heeft eigenschappen die te vergelijken zijn met de bijen:

het Joodse volk geeft een positieve bijdrage aan de samenleving
het Joodse volk is helemaal toegewijd aan de Hogere Autoriteit
het Joodse volk hoort zich als een volledige eenheid te gedragen. Elke Jood heeft een specifieke taak waaraan hij zich moet toewijden, overeenkomstig zijn talenten.
Nog een vergelijking tussen bijen en Joden is dat ze allebei een angel hebben. Een bij heeft een angel die hij alleen gebruikt als hij in groot gevaar is en daarna gaat het dood. De Jood heeft ook een angel en dat is zijn tong die we vaak verkeerd gebruiken door het spreken van lashon hara (kwaadspreken), denkende dat wij bedreigd worden door de zogenaamd gevaar of spanning in onze omgeving. Wij halen anderen omlaag om ons eigen belang te benadrukken en we voelen dat we meer populair zijn als we alles weten wat er in onze omgeving gaande is. Het lijkt alsof wij hier niet aan doodgaan.
Koning David zei dat als een mens oud wil worden dan “moet je je tong bewaken van het slechte”. En in de Mishlee staat geschreven dat “het leven en de dood is in de macht van de tong”. De tong kan net zo gevaarlijk en dodelijk zijn als de angel van een bij. De bij wordt vaak door de mens als onprettig beschouwd en wil het liefst dat de bijen verdwijnen uit zijn omgeving. Ook dit kan je vergelijken met het Joodse volk. Ondanks de vele bijdragen van het Joodse volk aan de samenleving op het gebied van medicijnen, educatie, economie enz. ziet men de Jood liever verdwijnen. Veel van deze haat is onderdrukt en verborgen voor de buitenwereld. Als het maar even de kans krijgt dan steekt de haat t.o.v. de Joden zijn kop op.
Dit is precies wat er in heel Europa is gebeurd waar velen van de ‘vriendelijke’ niet Joodse buren van de Joden hen hebben overgegeven in de handen van de Duitse moordenaars.

Het probleem: Colony Collapse Disorder: de mysterieuze verdwijning van de bijen
De laatste tijd zijn de bijen plotseling aan het verdwijnen. Dit is beangstigend ook omdat het Joodse volk zoveel overeenkomstigheden heeft met de bijen. CCD “Colony Collapse Disorder” zo wordt het fenomeen van de mysterieuze verdwijning van de bijen genoemd.
Hier links en een korte uitleg van de wetenschappelijke feiten.
http://sargasso.nl/archief/2007/03/26/bijen-verdwijnen-door-gmos-pollen-poll/
http://www.konvib.be/pers/150107%20sterfte%20onder%20de%20bijenvolken.pdf

“Veel bijenhouders, groot of klein, ervaren of beginnend, krijgen de laatste jaren meer en meer te maken met afgestorven bijenvolken in najaar en winter. Er dient hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen

de verdwijnziekte, zo genoemd doordat bijen verdwijnen en lege kasten achterlaten. Leeg in de zin van ‘zonder of met enkele dode bijen in de raat’, want meestal worden de kasten aangetroffen met nog voldoende voedselvoorraad en zelfs broed. De verdwijnziekte komt meestal al in het najaar voor en is niet het gevolg van slecht inwinteren, late zwermen of volken die massaal overlopen naar buurkasten, maar heeft meer weg van een teloorgang van volledige volken van verzwakte bijen die langzaamaan afsterven.
de wintersterfte treedt op tijdens de wintermaanden zelf en laat een massa dode bijen achter op de bodem van de kast. Dit is een normaal natuurlijk fenomeen, een terugval die 5 à 10% van de bijenpopulatie kan beslaan of uitzonderlijk bij extreme koude of natte winters wel eens de 15% kan halen. Anders wordt het wanneer 20 à 50% en soms volledige sterfte op de bijenstanden wordt geconstateerd, wat de laatste jaren veelvuldig voorkomt.
Na de winter van 2006 hebben de bijenhouders hun korven nagekeken om een paar dode bijen te zien die er in een normale situatie zijn. Tot hun grote schrik zagen zij dat de koningin bij alleen was overgebleven met een aantal luie werkbijen de rest van het nest was verlaten, het verbazingwekkende was dat er geen dode bijen te vinden waren.”

Hier zijn de getallen: meer dan 250.000.000 bijen worden vermist in Europa en hetzelfde aantal in Amerika. Dit betekent een verlies van meer dan 60% van de bijen. Dit geheimzinnige gebeuren wordt CCD genoemd “Colony Collapse Disorder”, dit is al eerder voorgekomen maar nooit in de hoeveelheden zoals de laatste tijd. Albert Einstein heeft gezegd dat als de bijen verdwijnen dan heeft de mens nog maar 4 jaar te leven. Geen bijen, geen bevruchting van de gewassen dus geen dieren en daarna geen mensen. 1/3 van de wereld voedselvoorziening afhankelijk is van de bijen. Er zijn meer dan 90 soorten van groenten en fruit die afhankelijk zijn van de bijen. De wetenschappers proberen een verklaring voor de verdwijning van de bijen te vinden zoals het opwarmen van de aarde, zwakke immuun systemen, parasieten, vergif, chemicaliën en het effect van de straling van de miljoenen mobiele telefoontjes. De theorie van de mobiele telefoons beweert dat de bijen gewoon de weg kwijt zijn, hun natuurlijk navigatie systeem is vernietigd door de straling, maar als ze leven en verdwaald zijn, waar zijn dan al die miljoenen bijen naartoe?

Al deze theorieën zijn tot nu toe niet bewezen en de wetenschappers weten zich geen raad en maken zich ernstig ongerust omdat ze een oorzaak moeten hebben om de situatie te redden. Ze hebben overal naar de antwoorden gekeken behalve die ene plaats waar alle antwoorden in staan, de Thora.

Thora en de bijeneter vogel
Einstein was een slimme Jood, maar er was een Jood die toch nog slimmer was dan Einstein, hij was de meest wijze man die ooit geleefd heeft en dat was Koning Salomo. Eén van zijn geschriften was ‘Perek Shirah’ het hoofdstuk van het lied. Dit lied wordt de hele tijd gezongen door de schepselen de verschillende elementen en schepsels zoals de hemel en de zeeën, de sterren, de zon, gras, de duif, de spin, de kikker, de uil, de os en de leeuw en nog meer anderen. Die zingen elk een vers uit de Thora die op hun van toepassing zijn. Laten we kijken wat de bij zegt in dit lied misschien zal dat ons naar een oplossing leiden. Helaas worden de bijen in Perek Shirah niet genoemd. Maar de RACHAM vogel wordt wel genoemd, beter bekend als de bijeneter vogel. Wie is deze mysterieuze bijeneter vogel?
De vers die met deze vogel samengaat is Zacharja 10:8 (De bijeneter zegt): Ik zal hen toefluiten (אֶשְׁרְקָה Eshreka) en verzamelen, omdat Ik hen bevrijd heb, and zij zullen toenemen zoals zij hiervoor zijn afgenomen. Het woord Eshreka is het werkwoord voor het woord Shrakrak dat is het geluid dat maar één dier maakt namelijk de bijeneter vogel. Zacharja de profeet associeert dit Shrakrak geluid die de (Racham) Bijeneter-vogel maakt met de Verlossing. Deze vogel staat in de Thora vermeld als een niet koshere vogel. Het enige dier dat de Verlossing aangeeft in de Perek Shirah is de bijenetende vogel. De gematria (numerieke waarde) van deze regel in Perek Shirah is 2882.
In het jaar 2882 is het jaar dat de eerste koning van Israël koning Shaul was aangesteld.

Talmoed traktaat Chullin 63a gaat over de Racham vogel (de bijeneter).
Rabbi Jehuda zegt dat de bijeneter het specifieke Shrakrak geluid maakt.
Rabbi Yochanan vraagt wat is de reden dat de Racham vogel wordt genoemd? De reden is dat als het komt dan zal het een teken zijn dat de “Racham” (de barmhartigheid) naar de wereld komt. De shrakrak is het geluid dat de bijeneter maakt terwijl het vliegt.
Rabbi Bibe bar Abaye zegt in traktaat Chulling dat als de bijeneter vogel op de grond zal zitten en dit shrakrak fluit geluid zal maken dat zal het teken zijn dat de Mashieach komt.

Waarom moet de bijeneter op de grond zitten in plaats van op een tak te zitten of rond te vliegen?
De bijeneter vogel vangt, terwijl het vliegt, een bij met zijn vleugels. Daarna slaat de vogel hem op een harde ondergrond om de angel te verwijderen. Pas als de angel verwijderd is eet de vogel het op, maar als de bij levend of dood op de grond is dan negeert de bijeneter vogel de bij. Het instinct van de bijeneter vogel is om bijen te vangen die vliegen en bijen die op de grond liggen eten zij niet. Dus als de bijeneter vogel op de grond zit en het shrakrak geluid maakt dan is dat geen natuurlijke situatie. Het is de hand van G’d als deze vogels zich anders gedragen dan hun instinct. Volgens de Joodse traditie is het onnatuurlijke gedrag van de bijeneter een teken dat de tijd van Mashieach is aangebroken. De wetenschappers hebben er geen rekening mee gehouden dat de bijeneters de bijen buiten onze zicht hebben gehouden door hen te eten. Ze hebben nooit van Perek Shirah of het shrakrak gefluit gehoord. De wetenschappers zeggen dat de bijenkorven leeg waren dus de bijen buiten het nest moeten zijn doodgegaan. Er zijn geen dode bijen gevonden dus moeten deze zijn opgegeten door de bijeneters, werden ze uit de lucht geplukt zoals dat in de natuur gebeurd of op een andere manier? Nee, in het midden van de winter gebeurde iets vreemds. Een onbekende ziekte of iets dergelijks heeft de bijen uit hun nesten gejaagd. De bijen zijn doodgegaan en op de grond gevallen. De bijeneters aten de bijen terwijl zij op de grond waren. Niemand heeft hun shrakrak fluiten gehoord maar het is heel aannemelijk dat zij aan fluiten waren toen ze de bijen aan het eten waren.

Het Hebreeuws voor bij is ‘Devora’; zoals de profetes Devora die een rechter was. Veel bronnen geven aan dat het lied van Devora de verlossing zal inluiden. Het lied van Devora is in de haftara (de lezing uit de profeten) van parashat afdeling Beshalach te lezen. In parashat Beshalach lezen wij over de bevrijding van het Joodse volk bij het splitsen van de Rode Zee. Lees het wordt wakker, wordt wakker Devora dan weten wij dat de tijd van de Verlossing is aangebroken.

Bijensterfte in het groene Hart (18-02-08)

©Lea Farkash voor FAQ-online 2008