Het leven van Mosje ben Nachmanides (RaMBaN)

RaMBaN’s houding ten opzichte van RaMBaM

In bepaalde zaken was RaMBaN niet met RaMBaM eens en vanuit zijn zachtaardige karakter, heeft hij zich nooit aangesloten bij de anti-Maimonides-´partij´. Hij spande zich in om een brug te slaan tussen de aanhangers van de RaMBaM en de anti-Maimonides-partij, maar zijn missie mislukte.

Een mooi voorbeeld hoe verdeeld de beide grote rabbijnen konden denken over één en dezelfde onderwerp, is het onderwerp over ontmoetingen met engelen. RaMBaM was van mening dat een ontmoeting met een engel uitsluitend middels een visioen kon gaan (Moré Newoechiem 2:42). RaMBaN daartegen was van mening dat een engelenontmoeting wel degelijk een historische gebeurtenis kon zijn (Commentaar Nachmanides op Be-resjt/Genesis 18:1).

Een ander voorbeeld gaat over de toestand van het leven in de Olam Haba. RaMBaN en latere geleerden (acharoniem) zoals ReMa (Mosje ben Israël Isserliesj 1520-1572 te Krakauw in Polen) zijn van mening dat deze toestand van het leven in de Olam Haba voor eeuwig en altijd is. Zij beroepen zich op de tekst vanJesjajahoe (Jesaja) 60:21 en de visie van Rav (derde eeuw). Hij zei namelijk dat de rechtvaardigen op tronen zullen zitten en kronen op hebben, genietend van de uitstraling van de G’ddelijke Aanwezigheid. De eeuwige Techiat Hametiem zal geen fysieke behoeften en functies kennen, want het lichaam heeft genoeg aan geestelijke voedsel. Mosjé werd veertig dagen en nachten op Sinaj onderhouden met datzelfde voedsel.
Risjoniem zoals RaMBaM zien geen eeuwig leven in het verziet, maar het leven in het Olam Haba (voor hem de Messiaanse tijd; Jamiem Hamasjiach) die wel zeer, zeer, zeer lang zal duren. Het zal een idealistische periode zijn met veel gewoonten waar wij aan gewend zijn zoals eten, drinken, sexualiteit, geboorten, materialistische behoeften, etc. RaMBaM is ook van mening dat Rav helemaal niet over de Olam Haba had, maar over de Olam Hanesjemot sprak. De ziel en het lichaam zal uiteindelijk wéér gescheiden worden. De ziel zal dan uiteindelijk naar de Olam Hanesjemot gaan waar de ziel zal genieten van G’ds Sjechinàh (glorie). M.a.w. de beloning is in RaMBaMs ogen niet de wereld van de wederopstanding, maar van de Olam Hanesjemot, de wereld van de zielen.