Het leven van Ovadja ben Ja’aqov Sforno (Rav Sforno)

De Inquisitie na zijn dood

Rav Sforno was slechts kort heen gegaan of de Italiaanse Joden gingen een verschrikkelijke tijd tegemoet. In 1553 – ongeveer drie jaar na de dood van Rav Sforno – werd de Talmoed door twee afvalligen bij de paus gelasterd. Dit resulteerde een ware Inquisitie waarin de paus opdroeg de Talmoed te verbranden. Twee jaar later nam paus Paulus IV het scepter over en gooide Joden van Rome in ghetto’s. Hij herintroduceerde vele discriminerende wetten die zijn voorgangers hadden afgeschaft. Negentien jaar na de dood van Rav Sforno bereikte deze Inquisitie een climax toen de Joden van Bologna werden verbannen. Rav Sforno’s graf werd vervolgens vernietigd. Niets bleef van Rav Sforno over, dan alleen zijn boeken en diepe inzichten van de Tora.