Kerst vieren? Waarom je als BN beter geen kerst kunt vieren.

Bron: Jodendom-online

In en kleine sjtetl in Polen, werd er jaarlijks door de Joodse kehilla [gemeenschap] voor Kerst gevreesd. De plaatselijke pastoor vulde tijdens de preek scheldwoorden over de Joden die het ‘kinderke J.’ bruut zouden hebben gekruisigd. Zij verdienden volgens hem rijkelijk alle straffen die je kon bedenken. Het is daarom geen verrassing dat Kerst in Oost Europa voorheen gevuld was met de pogroms waar Joden werden mishandeld en moesten toezien dat er gewelddadige anti-Joodse demonstraties werden gehouden.

Hoewel op dit moment zulke excessen G’ddank niet meer voorkomen vanuit het Christendom, slaat men naar de andere kant door. Zo wordt Chanoeka en Kerst door niet-Joden vaak met elkaar geassocieerd. Dit komt omdat bijna altijd Chanoeka en Kerst in dezelfde periode valt. Beide vieren zij immers de respectieve tradities in de december.

Maar kerst heeft zelfs een heidens achtergrond [Jirmejahoe/Jer. 10:1-4]en daar mogen de Joden er niet mee geassocieerd worden. De meeste Joden vieren dan ook geen Kerstmis. Ook veel geassimileerde Joden voelen zich door hun nesjomme [hun Joodse ziel] ongemakkelijk wanneer het Kerst betreft. Sommige voelen ook – zoals een kerstreceptie op het werk – een sociale druk om geen Kerst te vieren.

Wat kan je als bne Noach doen tijdens Kerst?

Volgens rabbijn Sprecher is Kerst ook geen feest voor Noachieden om te vieren.Sterker de bne Noach dient zich verre te houden van alle feesten van heidense oorsprong. Als het mogelijk is ga dan werken op Kerst, zodat je je collega’s kunt ontlasten. Zij willen dolgraag met Kerst bij hun vrienden en familie zijn. Omdat dit een hele mooie bijkomstigheid is voor jouw collega’s, kun je juist de sociale druk met betrekking tot de Kerst viering aanzienlijk verminderen.

Hoe moet je tot slot reageren wanneer er ‘prettige kerstdagen’ tegen je wordt gezegd? “Dank je, maar wij vieren geen Kerst. Maar ik wens je het beste op jouw feestdag,” is gepast en duidelijk, maar toch aller aardigst. Zeg niet datje geen Kerst maar Chanoeka viert, als antwoord op een kerstgroet, want dan wordt Chanoeka en Kerst weer met elkaar geassocieerd. Nogmaals: Chanoeka is niet de ‘Joodse Kerst’.

Hieronder nog een Engelstalige video van Rabbijn L Kelemen. In deze les legt hij de oorsprong van het kerstfeest uit, sinterklaas/Santa claus en waarom er pakjes wordt gegeven.