Mogen Noachieden Joodse feesten vieren en extra mitswot/geboden houden naast de Zeven mitsvot?

Volgens ask Noach mogen Noachieden naast de 7 geboden ook andere geboden uit de Tora naleven op voorwaarde dat hij/zij en/of de gemeenschap er baat bij heeft. Een ben Noach mag vrijwillig tiende geven precies volgens de regels zoals Joden verplicht zijn dit te doen.

Volgens rabbijn Sprecher is deze voorwaarde niet perse het vereiste om Joodse feestdagen te vieren en extra mitswot te houden, zoals bijvoorbeeld het dragen van kippa of mezoeza aan de deurpost plaatsen. Zorg er dan wel voor dat het om een kosjere mezoeza gaat en als deze aan de deurpost wordt geplaatst, mag er geen broche/zegenspreuk over worden uitgesproken. De intentie om Joodse feestdagen en extra mitswot te houden is niet relevant en je wordt voor elk extra mitswa beloond. Je mag niet insinueren dat je Joods bent of zegt: “Wij Joden”, want dan misleid je mensen en misleiden is een awerot/zonde!

Noachieden mogen de extra mitswot niet als religieuzen verplichting zien. Dit is verboden op basis van het verbod om iets toe te voegen aan de geboden.

Er zijn zes verboden mitswot die Noachieden niet mogen houden:

1 Het houden van de Sjabbat op de Joodse wijze.

2 Joodse feestdagen op een Joodse wijze vieren.

3 Torastudie [lees Gemorra] wat geen betrekking heeft op de Sjeva Mitswots (zeven geboden).

4 Alijah ontvangen/uit de Tora voorlezen in de Synagoge.

5 Tefillien/gebedsriemen leggen, schrijven, dragen en mezoeza rollen schrijven.

6 Torarol schrijven.

Hier zien we dat twee van de zes verboden mitswot ook het vieren van Joodse feestdagen op een Joodse manier valt. Op deze zes verboden staat de doodstraf en Joden kunnen theoretisch Noachieden voor het gerecht (Sanhedrin) slepen. Noachieden kunnen hiervoor de doodstraf krijgen, maar deze zal niet worden uitgevoerd. Zie hiervoor: RamBam’s Hilchot Melachim Halachot 9 en 10

In de Divine Code op blz. 66-67 staat dat je geen dag (hetzij een zaterdag of een andere wekelijkse dag) mag aanduiden als een wekelijkse rustdag. Niet alleen een rustdag instellen is verboden. Maar ook mag men niet een dag instellen om specifiek voedsel te eten, zoals dit wel gebeurd bij Pesach. Ook een vastendag inlassen zoals bij het Joodse feest Jom Kippoer is voor Noachieden verboden. Dit wordt beschouwd als het creëren van een feestdag en een nieuwe religie en dat is verboden voor Noachieden. Natuurlijk mogen Noachieden rusten van werk, zolang dit niet als een heilige dag wordt beschouwd. Wanneer Noachieden matzes willen eten, omdat ze dat lekker vinden of in de loofhut willen zitten, omdat ze dat leuk vinden, mag dat ook tijdens de Joodse feestdagen. Dit mag omdat degene niet de intentie heeft om het Joodse feest te vieren, maar dat het voor zijn eigen plezier is.

Over het algemeen mogen Noachieden Joodse feestdagen herdenken op een manier dat gerelateerd is aan hun spirituele missie, maar zijn dit niet verplicht. Zo kun je bijvoorbeeld bij het feest Poeriem benadrukken hoe Hasjem de gebeurtenissen in je leven en de gemeenschap leidt. Wees ervan bewust dat Noachieden de Joodse feesten niet vieren zoals de Joden geboden zijn. Bijvoorbeeld door op Sjabbat je te onthouden van werk.

Wordt je uitgenodigd door een Joods gezin tijdens Pesach dan mag je tijdens de maaltijd de matzes nuttigen, maar het is niet de bedoeling dat je als Ben Noach tijdens Pesach alleen matzes thuis eet, want je hebt er geen tastbaar voordeel van. (post 7). In de tijd van de Moschiach mogen Niet-Joden geen plaats meer nemen aan de sedertafel (Pesach vieren).

Natuurlijk zijn de feesten die gerelateerd zijn aan afgoderij, zoals kerstmis en Pasen niet gepast is om te vieren. Sterker nog, als een Ben Noach dit soort feesten vieren of er zich mee verbinden zijn zij geen Ben Noach. Dit zijn heidense feesten waar ook zij die volgens de Zeven Noachiedische geboden zich verre van moeten houden. Het is dus onmogelijk jezelf Ben Noach te noemen, terwijl je deze feesten viert .

Het meedoen van seculiere activiteiten en het herdenken van historische gebeurtenissen met een feestmaal zijn toegestaan voor Noachieden. Voorbeelden zijn: Leids ontzet en Alkmaar ontzet, (Het gaat hier om een historische gebeurtenis in de tachtigjarige oorlog). Ook mogen Noachieden feestdagen die in het land waar zij wonen worden gevierd om de Enige ware G’d te eren en te bedanken, zoals Thanksgiving. Ook in Nederland zijn er dagen waarin G’d geëerd en gedankt wordt. Zo is er in het voorjaar een biddag voor gewas en arbeid en in het najaar een dankdag voor gewas en arbeid. Ook de dagen die de band met de ouders versteken, zoals moeder- en vaderdag en dagen waar het geven aan behoeftigen centraal staat, mogen Noachieden vieren.