Parasja Vayeishev De zonen van Noach leven via de lijn van Shem en Tamar.

Bron: Noachide Naties 

Vertaald door redactie.

In de Ark van Noach lag op èèn gebod het zwaarte punt:” onthoud je van (verboden)  relaties”. Het lijkt heel simpel om aan te houden, maar onderzoek naar dit kan het een en ander aan het  licht brengen. Cham een zoon van Noach deed precies dat. Door te proberen te begrijpen en te rationaliseren om achter dit grote geheim te komen van het G-ddelijke plan. Cham onderzocht de bloedlijnen, genetica en de erfenissen. Ook keek hij naar de algemene kennis van hoe de wereld samen werkt met de bovenste lage van de bevolking. Gewapend met deze kennis kan iemand gemakkelijk de essentie onderscheiden van elk onderdeel van het G’ddelijk plan om zo een krachtige overhand te krijgen. Er zijn twee manieren om deze kennis te verkrijgen:  Door studie (van de Tora) of om zich te wagen aan het grote onbekende van zonde en kwaad.  Welkom in de wereld van Shem en Cham.  Twee totaal tegenovergestelde wegen van wijsheid.  Shem koos de Tora, terwijl Cham koos om in opstand te komen tegen G’d.  Shem was standvastig in G’d te dienen en werd de vader van de Tora, terwijl Cham zich ging richten op een moeilijk terrein van de Tora: De Messias. Zelfs als dat betekende dat  het een omweg was. Cham probeerde zijn broer Shem te ondermijnen, maar aan het einde begrijpen we Shem beter en zijn Tora des te meer.

Want verder in de toekomst zien we de rivaliteit tussen de broers duidelijker met een met hun betrekking tot hun vader Noach. Shechem de zoon van Chamor in de parasja Vayishlach, neemt Dinah de dochter van Jacob en een nakomeling van Shem (Genesis 11:10-26) . Shechem verkracht Dinah waarmee Shechem  de woede van de broers van Dinah over zich afroept.  De vraag rijst: “waarom begeerde Shechem Dinah met zoveel lust?”. Shechem was een nakomeling van Cham (en de vervloekte zoon  Kanaan, waar het oude (land) Israel na vernoemd is )en hij begeerde niet alleen het land  fysiek in te nemen  maar ook geestelijk  in zijn bezit te krijgen. Als Shechem zowel de bloedlijn als het erfgename kon overnemen dan kon Cham eindelijk heersen over zijn broer Shem.  Levi voelde aan dat dit een bedreiging was voor de priesterschap van Shem en daarom ook voor zijn eigen priesterschap, omdat Levi het priesterschap erft van Shem. Daarom neemt Levi wraak  en doodt Shechem door een sluwe tactiek: Hij doodt een vijand die verzwakt is na een besnijdenis. Levi had zijn vijand dan wel verslagen die een bedreiging voor hem was, maar nu was er een groter probleem: Dinah was zwanger en droeg de baby van Shechem in haar! Dus was Shechem er in geslaagd in zijn infiltratie en zo  begon de familiekroniek. Door deze infiltratie van Shechem komt de nakomeling van Shem in beeld. Shem is geen familie van Abraham, maar via zijn dochter Tamar zal Shem ook het koningschap verkrijgen zelfs door de zonden van Cham. De vraag is “wat is ‘natuurlijk’ aan de bloedlijn en de genetische erfelijkheid?

Als we niet verder kijken dan  Juda de zoon van Jacob dat al in de tijd afspeelt voor de vloed wat voor direct invloed het heeft voor de verlossing en rectificatie op de wereld.

Na het afsluiten van de laatste parasja (Vayishlach) , stopte we met het verhaal van Dinah en Sechem, maar nu komen we al snel aan bij Juda, zijn zonen en de vrouw die erbij betrokken is.

De Tora vermeld aan begin van het verhaal dat Juda (Genesis 38:1)  Indiezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Chira, een man die in Adullam woonde (van hier is Juda met een Kanaanitsche vrouw: een afstammeling van Cham). Opnieuw zien we dat Cham via de genetische lijn de overhand wil krijgen over Shem. Cham wilde niet alleen het priesterschap, maar ook het koningschap wat door Juda wordt vertegenwoordigd. Het was deze metafysische wetenschap waar Cham opzoek was tijdens zijn verblijf in de Ark. Om te “weten” hoe de natuur van de wereld werkt met behulp van de geestelijke krachten in het lichaam. Door Noach te castreren, kon Cham de werkelijkheid veranderen in de bloedlijn en genetische. De Tora verteld nu dat Cham zijn vader bijna had gedood om zo door zonde te ondervinden. We zien dat bij Dina en nu leren we het luid en duidelijk van Juda. Hier komt Tamar de dochter van Shem in het verhaal.

Na Juda’s neerwaartse spiraal lezen we over de dood van de zonen van Juda. Dit houdt direct verband met de genetische- en bloedlijnen. De Tora gaat hier wat dieper in op de boodschap zonder een duidelijke punt te maken in het doel van het verhaal. Vanuit het niks wordt Tamar geïntroduceerd die op dat moment de vrouw was van deze zonen. Maar na alle scenario’s is het uiteindelijk Juda die Tamar na gemeenschap met haar te hebben gehad haar zwanger achterlaat!

De boodschap hier is duidelijke: Juda is “besmet” door de genetische- en bloedlijnen  van Cham en ervaart precies wat Cham en Shem bewust van waren in de Ark: Het zaad van Cham begeert Shem. Juda is nu bekend met Cham doordat zijn eerste vrouw komt te overlijden en begeert Tamar die zo kort in de familielijn van Shem is als maar kan! Nu kunnen we  begrijpen waarom Noach aanstoot nam van Cham, terwijl Noach dit in mindere mate had bij Shem. Chams lot was om zich te verenigen binnen Shem. Wanneer Cham probeert om Shem genetische- en bloedlijn over te nemen, begeert Cham om zich te verenigen met Shem. Voor een keer komt Cham binnen via Juda en Juda gaat direct door naar Tamer. Jozef trouwt met een nakomeling van Shechem en Dina en Cham heeft een missie om zich te verenigen met Shem doordat Jozeef weer in genade valt bij Juda (en met de associatie van Tamar en uiteindelijk Shem) wordt hierdoor de breuk hersteld tussen de broers.

Het is door de aard van de zonen van Noach, waardoor Cham steeds weer probeert om de grootheid van Shem omver te gooien. Door Tora studie en zijn zoektocht naar Abraham begreep Shem dit en had hij zich hierop voorbereid. Zijn dochter Tamar werd de erfgename. Door de zonden van Cham kon Shem vertrouwen op de Natie die hijzelf had gecreëerd. Door zijn invloed zou dat rechtstreeks weer invloed hebben op de Tora, verlossing en rectificatie van de wereld.  Tamar had gemeenschap met Juda en claimde haar rechten als moeder van de Messias volgens de Commentaren van de Tora en de Traditie.

Doordat Tamar een weg had gebaand in het Joodse volk en de Tora, had Shem nu invloed op het koning- en priesterschap. Door de genetisch- en de bloedlijn wat terug gaat naar de openbaring van de waarheid in de Ark die Cham niet onder ogen kon zien.

Tamar heeft misschien de weg van Verlossing ontvangen met Juda, maar nu is er een veel grotere concept: Er zal een eeuwige aantrekkingskracht zijn naar Shem en de garantie dat de  Wereld voortbestaan en overlevering afhankelijk is van de Tora.  Juda en Jozef (doordat zijn nakomelingen ook van Cham afstammen) zullen worden gezegend om samen opzoek te gaan naar de spirituele Shem om zo een de scheuring niet alleen tussen de stammen, maar ook die van de wereld te herstellen. Dit is de betekenis van de profeet Ezechiël: (37:15-28) “laat het stuk hout van Juda en het stuk hout van Jozef  samen smelten”. Shem heeft nu de voeten in de aarde dat verweven is met de basis van het leven. Dit is hoe Cham viel: Het is Cham die Shem begeert. Shem wist dit door het leren van de Tora dat Cham twee keuzes had: samenwerken of leren door zonde. Cham koos het laatst genoemde en door die keuze van Cham kwam Shem op wonderbaarlijke interventie daar tussen. Dit was de realiteit in de Ark en van Juda, Dina en Jozef. Door het verhaal,  een vrijheid van kiezen en de G’ddelijke Realiteit zal de wereld zijn bestemming bereiken. Deze Bestemming zal door de Tora dat Shem rechtvaardig koos om zich zijn leven lang aan te houden door studie. Shem had succes in de tijd van de Ark door zich te richten op Hasjem en door de verdienste van Shem zal de wereld leren de Tora van Shem: zonder zonde en met de ervaring van de eenheid van G’d.

Het is door de taal en het onderwijs van Shem dat de wereld samentrekt onder de vleugels van de Tora en het verkondigen van de Naam luid en duidelijk door iedereen.  Cham heeft misschien de omweg gekozen, maar uiteindelijk zullen alle wegen naar de eerst geboren zoon van Noach leiden: Shem De Bestemming zal worden gedeeld in de richting van Shem de vriend van G’d.

Er waren twee scholen te kennen: Tora en zonde. Met Shem die gekozen had voor de Tora, zijn wij gezegend met de richtlijnen van de Tora en met de verdienste van Shem zijn hele leven lang. Om tegen G.d in te gaan, zoals altijd, blijkt zinloos te zijn en is een les dat Shem continu laat zien aan de wereld door de Tora en Hasjem.