Voortplanting

Geschreven door Dayan mr. drs. R. Evers.

Al op 20 februari 1967 heeft Rav Brodman sjlita op de radio bij de Vara een interview gegeven waarin de Rav leert dat voortplanting de allereerste mitswe van de Tora is. Dit geeft alleen al aan hoe belangrijk deze mitswe is.

Dayan Evers behandelde op de Jarchei Kallo [25 dec. 2011] naar aanleiding van zijn syllabus over ‘Voortplanting’, de volgende onderwerpen:

Moeten wij geslachtsbepaling liberaliseren?

Nemen wij hiermee plaats op [lees mee] de Troon van Hasjem?

Is het waar dat de wereld overbevolkt is?

Is er sprake van een [lees mee] mannenoverschot?

Mag je een leven opofferen om een ander leven te redden [lees hiervoor mee ‘Algemene opmerkingen’, ‘Defecten en vermenging’]?

[Lees mee] ‘Vernietigen van restembryo’s’: Wat is het [lees mee] Joodse standpunt hierover?

Is abortus altijd verboden en wanneer niet?

Waarom heeft Avraham zo lang gewacht met zijn brit mila?

Mag je met embryo’s experimenteren [lees hiervoor mee ‘Wetenschappelijk onderzoek op restembryio’s’ en ‘Geen volwaardige bescherming’]?

Is draagmoederschap toegestaan [lees hiervoor mee ‘Embryo-donatie’]

Nogmaals: mag een kind als donor ingezet worden om te redden [lees hiervoor mee ‘Kloontechnieken’]?

Mag dit ‘instrumenteel’ genoemd worden?

Hebben mensen die zonder behulp van een baarmoeder op de wereld komen een ziel [is er sprake van bezieling]?

De sjioer is HIER te beluisteren en het hoort bij deze Syllabus. De combinatie mp3 en de Syllabus werkt als volgt.

De bovenstaande punten die de Dayan bespreekt zijn doorgelinkt naar de des betreffende paragrafen van de Syllabus waardoor je interactief mee kunt doen aan zijn sjioer.