Wat wordt er bedoeld met “Zonen van G-d” (Job 1:6) en Rosh HaShana

Vertaald door de redactie

Bron: Ask Noah

Vraag: Wie zijn de “Zonen van G-d” in Job 1:6?

Antwoord: De vers: “En op een dag kwamen de “zonen van G-d” naar de Eeuwige en de Tegenstander (Sotahn in het Hebreeuws) bevond zich onder hen.

De “Zonen van G-d” betekend in deze vers engelen. Rashi legt uit dat deze vers het hemelse event beschrijft van het Nieuwe Jaar van het Joodse kalender, Rosh HaShana. Op deze dag vindt er een universele oordeel voor het gehele jaar plaats en elk levend wezen in de wereld wordt geoordeeld door G-d. Het is een verjaardag van de schepping van Adam en Hava (Eva).

Wanneer een persoon één van de geboden uitvoert of over het algemeen goed doet, wordt dit voor G-ds hemelse rechtbank gebracht als verdediging op Rosh Hashana. Het is een goede daad dat werd gedaan. Maar wanneer een persoon één van de geboden overtreedt of over het algemeen slecht doet en hij komt nog niet tot inkeer dan wordt dit ook voor het Hemelse gerecht gebracht. Alleen dan wordt je aan geklaagd voor de slechte daden wat een persoon heeft gedaan. De leider van de engelen die mensen aanklagen voor hun zonden is de engel Sotahn (Satan).

Verder worden ook de engelen in de Hemelse wereld en de dieren in deze wereld door G’d geoordeeld naar hun vermogen. Het klinkt vreemd voor ons dat de dieren die geen vrije wil hebben ook worden geoordeeld. Maar alleen G-d is perfect en de schepsels die geen vrije wil hebben worden geoordeeld om hun onvolmaaktheid.

Dit wordt verduidelijkt door de volgende verhaal in de Jerzalem Talmoed (Shevi’it 9:1 25B):

(de grote wijze) Rabbi Shimon bar Yochai… zag een jager die vogels ving. Wanneer Rabbi Shimon een stem uit de Hemel hoorde zeggende: “Dimus, dimus!” ( vergeven, vergeven!) Die vogel kon ontkomen. Maar wanneer hij een stem hoorde die zei, “Spekula!” ( Veroordeeld) werd een (andere) vogel gevangen. Hij zei, “Een vogel wordt niet gevangen alleen met de wil van de Hemel, (dus) temeer voor de mens.

Hier een audio link 3 minuten en een video ongeveer 7 minuten in het Engels of met engelse ondertiteling.