Wie creëerde G’d?

Geschreven door Rabbijn Aron Moss

De Schepping zit op zo’n vernuftige wijze in elkaar, dat er wel een Hogere Intelligentie, dat door miljoenen mensen G’d wordt genoemd, moet bestaan. Een mens bijvoorbeeld zit zo complex in elkaar, dat er moet wel een Schepper, dus G’d moet bestaan. Dat klinkt logisch, maar in diezelfde logica kan de vraag gesteld worden: Wie creëerde G’d?

Om tot een antwoord te komen, moeten we een aantal stappen doorlopen.

Voor de Schepping was er niets anders dan G’d alleen. Wanneer we zeggen dat G’d de Schepper is, betekent niet dat Hij alleen voorwerpen zoals planeten, bomen en dieren creëerde. Er wordt bedoeld dat Hij alles creëerde. Alles wat je maar bedenken kan, alles wat op iedere vlakte bestaat, in iedere afmetingen. Eens bestond dat niet en G’d schiep het. Dit betekent dat zelfs concepten, zoals liefde, goedheid, doel en logica door G’d gecreëerd is. Al deze dingen bestonden niet voordat Hij het creëerde.
Eén concept dat G’d creëerde was het conceptverwezenlijking. G’d kreeg het plan om van niets iets te maken. Het idee dat iets een beginpunt heeft is óók door G’d geschapen. Ook dat concept bestond eerst niet, zoals er geen bomen bestonden voordat G’d de eerste boom schiep. Zo is dat ook met beginnen en aanvangen van concepten. Het bestond niet voordat G’d het creëerde. Wie creëerde G’d is daarom een vraag dat gebaseerd is op een vals inzicht. Je kan je niet afvragen wie G’d creëerde, omdat het hele concept van creatie überhaupt als G’ds idee was. Er was niets, zelfs het concept van creëren bestond niet, voordat G’d Zelf ermee op de proppen kwam. Het is te vergelijken met iemand die de eerste aller eerste strip maakte, maar uiteraard zelf geen strip is. Zo is het ook dat het G’d is die het concept van scheppen bedacht heeft, Zelf geen (onderdeel van een) schepping ís! G’d de Schepper verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Hij was en zal altijd zijn. Mensen, deze gecreëerde wezens, blijven nimmer hetzelfde. Eens waren wij er niet, we werden gebracht in het zijn en eens zullen we er niet meer zijn. Daarom zijn mensen zo speciaal. Omdat wij als creatie, wij-jij en ik- hebben de kracht om te veranderen. Dát is de gift van het menselijk zijn.

Rabbijn Aron Moss geeft les in de Kabbalah, Talmoed en praktijk Judaica in Sidney in Australië.

©Chabad.org2005