Wijsheden van Rabbi Nachman

De kracht van gebed

Tijdens de 39 jaren van zijn leven (5532/1772 – 5571/1810) was het meest benadrukte thema van Rebbe Nachman het gebed. Tot aan de dag dat hij stierf, had alles wat hij deed te maken met zijn gebeden. Hij wilde dat er gebeden van zijn lessen gemaakt zouden worden van zijn lessen. Ook heeft hij gezegd om tot Hashem bidden en Hem te smeken om de kleinste dingen die we nodig hebben. Ook al zou men hoofdzakelijk moeten bidden voor begeleiding in het dienen van zijn Schepper, zou hij nog steeds moeten bidden voor zijn kleine, onbelangrijke benodigdheden. Iemand die ditniet doet, zelfs als Hashem voor zijn levensonderhoud en kleding zorgt, leeft als een dier. HaShem zorgt ook voor dieren. De correcte manier om het leven te leven is om van G-d te ontvangen door gebeden en smeken.

We moeten gebeden samenstellen van zijn lessen. Bij alles dat een persoon leert, zou hij moeten bidden dat hij het uit mag voeren en vervullen. Dit concept leren wij van Yonah HaNovi (Jona de profeet) wanneer hij zegt: “van de diepten van de hel, ben ik gered” (2:3). Gebeden vanuit het hart openen de deuren van de Hemel. Het is dus belangrijk om bewust van de kracht en het belang van gebed te zijn. Ongeacht het spirituele niveau: er is kracht en waarde in zijn gebed.

De ketores (reukoffer) in de Beis HaMikdash (Heilige Tempel) kon niet gebracht worden zonder galbanum – een ruikende kruid. Galbanum werd toegevoegd aan het goed ruikende offer, ondanks de bitterheid van de kruid. Dit om te laten zien dat elk gebed telt, zelfs al is een persoon niet op het hoogste niveau.

Rebbe Nachman zei ook altijd dat bijgeloven vals zijn en iemand alleen moet vertrouwen op gebed. Ook zei hij dat gebeden met vreugde en niet droevig gezegd moeten worden, zoals het zegt in Sefer ha’midos: “[Een] Gebed dat is gezegd met blijdschap is het behagen Hashem.” De Rav van Tscherin citeerde vanTehilim/Ps. 104:34: “Moge mijn woorden Hem behagen – Ik zal mij verheugen in Hashem.”

Rebbe Nachman benadrukte dat we met onze Vader in de Hemel zouden moeten praten in onze moedertaal en in eenvoud. Een persoon zou dingen van Hashem moeten vragen zoals zij dat zouden doen van hun vader. Toen de Rebbe erg ziek was, vroeg hij zijn kleinzoon om voor hem te bidden. Zijn kleinzoon vroeg aan zijn grootvader om zijn zakhorloge. De Rebbe lachte en gaf hem het zakhorloge. Waarna de jongen toen naar de lucht “Genees mijn grootvader!” schreeuwde. Sommige Chassidiem die dat zagen lachten om de simpelheid van dit kind, maar Rebbe Nachman berispte hen en zei dat dit is de manier om dingen van onze Vader in de Hemel te vragen – in eenvoud.