Wijsheden van Rabbi Nachman

Samengesteld/vertaald Devorah mmv Joël von Schükkmann

Rebbe Nachman’s Chassidus was vooral gebaseerd om de eenvoud in het dienen van HaShem, gebed en vreugde. Zo leerde de Rebbe om altijd en in alles op G-d te vertrouwen, “Het is erg goed om volledig op G-d te vertrouwen. Terwijl elke dag begint, plaats ik al mijn beweging in G-ds handen, vragende dat ik alleen maar Zijn wil zal doen. Wat er ook gebeurd, ik ben volledig afhankelijk van G-d. Als hij iets anders verlangt, heb ik al gevraagd om Zijn wil te doen.”
Verder maakte de Rebbe ook een groot verschil met de andere Chassidische stromingen door het idee van dynastieën te verwerpen, de Rebbe leerde dat elke Chasied zelf naar ‘zijn’ ware tzaddik moest zoeken, zelfs in hemzelf. Zo geloofde hij dat elke Jood het potentieel heeft om een tzaddik te worden.

Rebbe Nachman gaf ooit een voorbeeld van een bekende Rebbe die in een privé kamer bad aangrenzend aan de synagoge. Bij het horen van geluiden buiten zijn deur dacht hij dat het zijn Chassidiem waren die probeerden om een glimp van de toewijding van hun meester op te vangen, de Rebbe bad met enthousiasme verder. Later kwam hij er achter dat de geluiden waren veroorzaakt door een kat dat aan de deur krabte. “Voor negen jaar lang bad hij tot een kat!” zei Rebbe Nachman hierover. “G-d behoede ons!”
Hij benadrukte dat een Tzaddik zijn zegeningen op de gemeenschap moest richten door middel van zijn mitzvos. Echter een Tzaddik kan niet de zonden van een Chasied weg nemen, en de Chasied moet alleen tot G-d bidden, niet tot de Rebbe.

Verder zijn hieronder nog een paar van Rebbe Nachman’s wijsheden die regelmatig worden aangevuld!