Wijsheden van Rabbi Nachman

Bidt met gevoel

Zolang Reb Ploni kon herinneren, had hij erg veel moeite om geconcentreerd te bidden. Hij bad niet met gevoel waardoor hij het idee had dat hij slechts diende als onderdeel van de minjan. Zodra de dienst bij de Tehilliem (Psalemen) aankwam, dan was zijn gedachten helemaal van het gebed afgedwaald. Uiteraard merkte niemand van zijn probleem, want zo’n vervelende kwestie – omdat iedere dag gereciteerd wordt dat een van de verdienste in Olam Haba de concentratie is van het dawnen (bidden) is – bespreek je niet met jan alleman.

Op een dag kwam een hele sympathieke Chassid in de synagoge van Reb Ploni. Hij raakte met de vreemdeling aan de praat. Omdat de vreemdeling zo’n vriendelijke uitstraling heeft, voelde de Reb zich al snel bij hem op zijn gemak en vertelde zijn grote probleem omtrent het dawnen, maar ook zijn frustratie tijdens de gebeden. “Ik ben leerling van Rabbi Nachman van Breslov. Ga naar Rabbi Nachman. De Rebbe is een echte Meester van Gebed. Sterker, hij zei eens dat zijn gehele leer op gebed is gecentreerd”, raadde de Chassid Reb Ploni aan. Reb Ploni nam zijn advies aan en zo ging hij op weg naar Rebbe Nachman.

Nadat Reb Ploni bij de Rebbe was aangekomen en hem uitlegde wat zijn grote probleem was, antwoordde de Rebbe als volgt:

 “Alle verschillende onderdelen in de siddoer (Gebedsboek) komen overeen met de verschillende tikkoeniem(correcties van in dit geval je zonde) die nodig zijn voor de ziel. Wanneer je tijdens dawnen bij een gedeelte komt wat correspondeert met hetgeen jouw ziel nodig heeft, dan is het vrij eenvoudig om geconcentreerd en met gevoel te dawnen, omdat jouw ziel resoneert met de ‘heilige vonken’ in de lettersvan het gebed. Maar wanneer je andere gedeelten leest en deze raken  jou niet op dezelfde manier, dan bevatten deze woorden niet de vonken die jouw ziel op dat moment nodig heeft. In feite is het best mogelijk dat jij jouw ziel op de meeste gebieden in diverse gilgoeliem gerectificeerd (tikkoen) hebt. Vandaar dat deze gedeelten van de gebeden jou niet inspireren.

“Maar hoe staat het dan mijn concentratie?” vroeg Reb Ploni door.

“Concentreer je op de gedeelte dat naar *Baroech Sjeh-amar toe leidt voordat de gedeelte van de Tehilliem begint. Zet je volledig in om dit gedeelte van het gebed geheel geconcentreerd te reciteren. Stop jouw ziel en zaligheid hierin, omdat dit de gedeelte is waaraan jouw ziel in deze incarnatie belang heeft. De rest van de dienst is het eenvoudig weg belangrijk dat je gewoon een onderdeel bent van de minjan”.

Maar de Rebbe had nog een advies waar niet alleen Reb Ploni, maar wij allemaal baat bij hebben:

“Spendeer een uur per dag aan Hasjem en Hasjem alleen. Praat hardop tegen Hem met je eigen spontane woorden. Praat met Hem over je frustraties met betrekking tot (bijvoorbeeld) je gebeden. Vraag Hem om je te helpen om jouw concentratie te verbeteren, maar ook je innerlijke gevoelens. Zeg deze spontane gebeden niet in het Hebreeuws, maar in  je eigen taal die je dagelijks gebruikt. Laten de woorden natuurlijk over je lippen vloeien. Doe dit iedere dag, dan zullen je formele gebeden ook verbeteren”.

Reb Ploni deed exact wat de Rebbe hem had geadviseerd en het werkte. Uiteindelijk werd ook Reb Ploni een Breslov Chassid.

(*blz. 17 van Dashberg siddoer; blz. 58 van de siddoer van Artscroll en blz. 37 van de vrouwensiddoer van Artscroll)

(Bron: Jewish Tales of Reïncarnation van Rabbi Yonassan Gershom)