Het tegenovergestelde van Abraham.

Bron: Noachidenations.com

Geschreven door Avraham ben Yaacov en  vertaald door redactie.

Parasja:Vayeira   

In deze Thora gedeelte gaat het verhaal verder met het leven van Abraham. Hij was het toonbeeld van het geloof in G’d, nederigheid, naastenliefde en vriendelijkheid. Verweven met dit verhaal en in groot contrast met Abraham is er een stuk dat centraal staat in dit gedeelte. Het beschrijft de val van Sodom en de naburige steden die het andere uiterste was in de ontkenning van G’d, arrogant, egoïstisch en wreed was. “De mannen van Sodom waren zeer slecht en zondig tegenover de Eeuwige” (Genesis 13:13 Dasberg)

Voorafgaand aan hun val verteld de Thora ons dat de omgeving van Jordaan erg mooi was “Als de tuin van de Eeuwige” Genesis 13:10 Dasberg) en buitengewoon vruchtbaar. Maar het moraal van de bewoners was erg laag en daardoor werden ze vernietigd door “Zwavel en vuur uit de hemel” (Genesis 19:24)- een catastrofale ecologische ramp waardoor hun hele cultuur werd vernietigd voor altijd. De omgeving veranderde in een kale, dorre en rotsachtige woestijn die onherbergzaam is voor plantaardig of dierlijk leven, zoals tot op de dag van vandaag te zien is in de toepasselijke naam “Dode” zee regio van Israël en Jordanië.

Wat was de zonde de inwoners van Sodom?

Terwijl Abraham ons leerde om vriendelijk te zijn tegenover anderen werd er door de inwoners van Sodom juist het tegenovergestelde geprakkiseerd. Dit wordt duidelijk in de houding naar de engelen die in menselijke gedaante verschijnen aan de neef van Abraham Lot: de inwoners wilden de engelen seksueel verkrachten (Genesis 19:5). Dit staat tot geen verhouding met wat Abraham leerde over gastvrijheid van vreemden als onderdeel van vriendelijkheid, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk waarmee ons gedeelte mee opent (Genesis18:1-16)

De mensen van Sodom waren gezegend met uitzonderlijke voordelen in de natuur, maar zij weigerde om dit met anderen te delen. Liefdadigheid en vriendelijkheid waren strikt verboden en dit werd meedogenloos vergolden. De Thora wijzen vertellen een verhaal van een jong meisje die zich bekommerde om een uitgehongerde reiziger. Zij gaf deze reiziger te eten en werd hier voor gestraft. Als straf werd zij ingesmeerd met honing in en liet haar achter op het dak aan over aan de genade van de wespen. (Rashi op Genesis 18:21). In Sodom was er een legendarisch bed voor alle bezoekers: Degene die te kort waren voor het bed werden opgerekt aan de lengte van het bed en degene die te lang waren werden zo ingekort dat zij in het bed pasten. (Midras). Zulke verhalen geven goed weer dat de totale fixatie van de Sodomieten op zichzelf lag en dat men naar andere hard en verschillig was in hun behoefte, pijn, lijden en de fundamentele menselijke waardigheid. Tot aan de dag vandaag zijn degene die hun eigen regels willen opdringen aan andere zonder rekening te houden met hun behoeften en belangen net zo schuldig aan het zelfde.

Van afstand leken de mensen van Sodom zeer sociaal ontwikkelden was het een van de redenen waarom de Abrahams neef Lot koos om bij hen te wonen (Genesis 13: 10-11). Maar toen de twee engelen Lot een bezoek bracht in Sodom kwam bij de inwoners de ware aard naar boven, toen zij eisten dat Lot ze naar buiten bracht zodat zij hen konden “kennen”(Genesis 19:5)

Dit is een eufemistische manier om te zeggen dat zij deze bezoekers wilde onderwerpen aan een wrede, vernederende, homoseksuele anale verkrachting.

Dit gaat totaal tegen de universele Noachidische Thora code in waarbij het vierde van de zeven wetten seksuele immoraliteit verbiedt, omdat ze de menselijke seksuele functie degradeert van het fundament van echtelijke liefde en menselijke voortplanting in een smerige bevredigen van pure fysieke lust.

G’d gebood de man “wees vruchtbaar en vermeerdert je” (Genesis 1:28) en plantte in de mens een sterke seksuele drift om zo zeker ervan te zijn dat mannen en vrouwen elkaar instinctief zouden zoeken en met elkaar een relatie aangaan om zich te vermeerderen, om zo de toekomst van het menselijke ras te garanderen. Binnen een echtelijke relatie is seksuele intimiteit kostbaar en heilig en het verhoogt ons boven het dierlijke. Een liefdesband tussen man en vrouw biedt voor de kinderen een verhoogde geborgen omgeving aan om ze te onderwijzen en opvoeden in het licht van G’d.

Het vierde gebod van de zeven geboden houdt het volgende verboden in (Rambam wetten van de koningen 9:5-8):

1: Een man mag niet trouwen of een relatie aan gaan met zijn biologische moeder. Hetzelfde geldt voor de vrouw van zijn vader ook al is zij niet zijn moeder.

2: Broers en zussen van moederzij zijn verboden om met elkaar te trouwen.

3: Een man mag geen relaties aangaan met een getrouwde vrouw. Overspel is ten strengste verboden, want het ondermijnt de heiligheid van het huwelijk waarin de band tussen man en vrouw exclusief is.

4: Het is voor de mens verboden om seksuele relaties aan te gaan met dieren of vogels van welke soort ook (“bestialiteit”).

5: Het is voor zowel volwassen- als minderjarige mannen verboden om anale seksuele relaties te beoefenen waar de actieve partner een mannelijke rol speelt, terwijl de passieve partner een vrouwelijke rol heeft. (“sodomie”)

Sodomie is uiteindelijk voor beide partners vernederend en is vooral weerzinwekkend omdat de actieve partner het menselijke zaad ejaculeert- die de macht heeft om de toekomstige generaties te creëren naar G’ds beeld- in de anus dat de plaats is voor stinkende afval.

Immoraliteit in de media

Voor mensen die oprecht de zeven wetten zouden willen naleven zou het passend zijn om lering te trekken van de vernietiging van Sodom voor de hedendaagse samenleving en cultuur. Vooral in de media en de entertainment is er extreme morele losheid en ongepaste schaamteloosheid. Dit heeft een grote invloed op de houding en gedrag van mensen, maar in vele landen zijn in de laatste tientallen jaren alle beperkingen losgelaten in advertenties, kranten en tijdschriften, op de televisie, in films en nu op het internet. Een van de drijvende kracht is dat deze trend astronomische bedragen in omgaan met het exploiteren van seksuele drift.

Met een klik op de muis is het op internet mogelijk om onmiddellijk plaatjes en video’s van welke soort dan ook van seksuele activiteiten openlijk te zien. Inclusief die afbeeldingen die juist in de ogen van de Thora wordt gezien als weerzinwekkend- sodomie, bestialiteit en het schaamteloos verspillen van zaad. Het lijkt erop dat achter gesloten deuren over de gehele wereld en soms zelfs op de straten en op openbare plaatsen, hele subculturen zijn opgegroeid rond deze praktijken. In vele dele (maar niet alle) van de wereld is er van daag de dag een groot draagvlak dat volwassenen moeten worden vrij gelaten om te beoefenen wat zij willen, zolang zij maar niet proberen om minderjarige of andere mensen tegen hun wil erbij willen betrekken. Toch is er een alom heersende onbescheidenheid in de media die immoreel gedrag stimuleert en daarmee inbreuk maakt op de privacy van vele burgers die er niet aan onderworpen wil zijn aan deze aanval op hun gevoel en op die van hun kinderen.

Een van de grootste uitdagingen voor mensen die de Zeven Wetten wensen te volgen en om ze te leren aan hun kinderen is om de kinderen te beschermen tegen de negatieve invloed van omliggende toegeeflijkheid. Ouders die zorg willen dragen voor het welzijn van hun kinderen op langer termijn, moet er alles aandoen om te filteren wat er op tv en in andere media komt. Daarbij zullen ze toegewijd moeten zijn om de kinderen te onderwijzen in de Zeven wetten om zo het mogelijke negatieve invloed te minimaliseren.

Zelfs als de samenleving volwassenen toestaat om privé te doen wat ze willen, wat ingaat tegen de Thora, dan is dit nog geen reden om er schaamteloos mee te pronken op publieke forums, op tv, internet of andere media. Het zou moedig zijn voor Noachide om in de geest van Abraham samen te protesteren tegen deze trend en wat Abraham aan zijn nakomelingen leerde te bevorderen.

Abraham zal immers tot een groot en machtig volk worden en door hem zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden, want Ik houd van hem, omdat hij zijn zonen en zijn huis na hem als voorschrift nalaat, de weg van de Eeuwige te houden door deugd en recht te beoefenen, opdat de Eeuwige aan Abraham volbrengen dat wat Hij over hem voorspeld heeft” (Genesis 18:18-19 Dasberg).