Kosjer sex

Geschreven door de redactie

Quote:

Wat is de crux van dit geheime leugen [overspel], dat niemand anders mag kennen? Ik geef een voorbeeld. Zijn wij ooit wel eens een uur of een dag niet de vader of de moeder van onze kinderen? Sluipen we wel eens ’s avonds het huis uit om het kind van de buren vóór het slapen gaan een verhaaltje voor te lezen? Dat schattige ventje, dat het op school zo goed doet en dat nooit lastig is? En dan zeg je dan: ‘Ik weet best dat je mijn zoontje niet bent, maar vanavond doen we net alsof; dat wordt vast reuzeleuk…’ Je kind op die manier bedriegen is een absurde gedachte, want ons kind beschouwen we als ons eigen vlees en bloed. Daarom zullen een man en een vrouw die kosjere seks beoefenen teneinde één vlees te worden, nooit en te nimmer ook maar de mogelijkheid overwegen de ander een rad voor ogen te draaien.

De beste oplossing is je eigen vrouw tot je maîtresse maken en je eigen man tot je heimelijke minnaar, en je hele huwelijk de spanning van een onwettige verhouding te geven.

Dit verslag is onder andere gebaseerd op het boek van de Chassidische rabbijn en auteur van meer boeken – Shmuley Boteach. – “Kosjer Seks”, ISBN 90 215 8724 6. Een kleine opmerking: Wanneer je “quote” ziet staan, is dit letterlijk uit het boek geciteerd.

De reden voor dit verslag is simpel om het feit dat in het Jodendom veel relaxter over seks gedacht, gepraat en gehandeld wordt dan in het Christendom . Het Christendom kent heel veel richtlijnen binnen seksualiteit. Het Jodendom daarentegen veel minder. Het streven van het Jodendom is niet het veroordelen van mensen op hun geaardheid of zijn seksuele genoegens, noch de vrouw te misbruiken voor jouw (mannen onder ons) geneugten. Sterker, het kan (afhankelijk van de Joodse stroming, gemeenschap, etc.) zelfs een mitswe zijn dat de man nastreeft bij de vrouw een orgasme te laten plaatsvinden. We weten dat dit in het Christendom m.n. RKK, wel anders ligt.

We gaan in dit verslag dus een aantal heilige huisjes neerhalen met het Jodendom als basis. Wij begin met een paar begrippen die uit het boek gequoted is:

Quote:

G’d schonk ons het huwelijk en de kern daarvan is de ontmoeting met een zielsverwant die ons ten volle omvat. Hij heeft ons zodanig geschapen dat een ieder van ons een essentieel “iets” ontbreekt. Deze gebrekkigheden kan door een ander worden aangevuld.
Daarnaast heeft Hij ons een levenslange afhankelijkheid in ons gelegd dat ons in staat stelt dat wij bereid zijn van iemand te houden ondanks die gebrekkigheden van onszelf en de partner.

Quote:

Kosjer seks: de ziel van het huwelijk

Quote:

Huwelijk en gezin is de grootste bron van het menselijk geluk.
Een succesvolle relatie heeft een uiterste in het hartstocht; een liefde dat als een vuur brandt en intimiteit; een liefde als stromend water.

Quote:

De maatschappij is op seks georiënteerd. Op zich niet slecht en niet onlogisch, omdat seksualiteit nabijheid en warmte nastreeft.
Daarentegen is onze generatie de meest oversekste en de meest eenzame generatie van alle tijden. We zijn geen minnaars meer, maar crisisbestrijders tegen eenzaamheid. En seksualiteit met verschillende partners wordt ons opgedrongen voor onze zelfvertrouwen en een omgeving die ons onophoudelijk met seks bombardeert. Beide – seksualiteit met verschillende partners en een omgeving die onophoudelijk ons met seks bekogeld – heeft een vernietigende uitwerking op het intimiteit.
Seks is als water uit de kraan geworden. We hoeven deze kraan maar open te draaien en we gaan er maar vanuit dat er water uitkomt zonder na te denken. Het is eigenlijk schandalig dat de hoogste vorm van menselijk samenzijn ons nauwelijks bezighoudt! Immers, we bedrijven de liefde met ons lichaam en niet met onze geest en ziel. Hierdoor is onze kennis opgedroogd

FAQ-er Moontje zei hierop op onze discussieforum: Deze opgedrongen normen en waarden door de maatschappij maakt sexualiteit tot prestatiegerichtheid, het gaat niet meer om de verdieping in je relatie met je partner, maar is gericht op meer, beter, best en het onderste uit de kan, wat dat ook moge zijn. Als je niet minimaal ervaring hebt met meerdere partners dan mis je wat, zo lijkt de norm te worden, en kan je sexleven in een huwelijk door gemiste ervaring stuklopen.

Alle beelden die ons opgedrongen worden door t.v / internet / tijdschriften e.d lijken dat dan ook nog eens te bevestigen. Voldoe je niet aan deze wijze van invulling geven aan sexualiteit, dan tel je niet meer mee … eenzaamheid gek? Het “verkrachte”beeld van sexualiteit dat is imo pas echt gek.

FAQ-er Crashit reageerde: Ik ben het met Moontje eens! En om dat te illustreren zet ik hier ff een stelling neer met mijn reactie erop. De stelling komt van een site waar jullie toch niet mogen komen, dus met een link zal ik niemand vermoeien.

STELLING: “BNN’s ‘Spuiten en slikken’ kijken kan echt niet”

Crashits onmiddelijke reactie:
Wel grappig dat u met deze stelling nu net aankomt. Ik ben bezig met een artikeltje over bloot op tv. Vanwege de discussie die de Christenunie hierover met MTV, TMF en BNN heeft opgestart. Als ik me goed herinner noemt BNN het programma zelf ‘educatief’ ofzo… Op de mediaconferentie die over al het bloot op televisie werd georganiseerd, vroeg Sophie Hilbrand van BNN onder andere dit aan Andries Knevel:
„Ik heb net wat beelden laten zien van ons programma “Spuiten en Slikken”. Wat doet dat met u, meneer Knevel?”
„Ik heb ook m’n hormonen”, bekent hij. Maar: „Jullie geven een bepaald beeld van seksualiteit en dat vind ik zo erg voor bijvoorbeeld meisjes van tussen de 10 en 15 jaar die naar jullie zender kijken. Wat die kinderen op tv zien, doen ze na. Dát is schadelijk.”

Ik ben het daar mee eens. “(…) kijken kan echt niet” vind ik zelfs nogal zwak uitgedrukt. Zo’n programma moet gewoon van de buis gehaald worden. De manier alleen al waarop BNN het programma presenteert: “Triootjes, harddrugs, acrobatisch n**k*n: je kunt er over praten, maar je kunt het ook gewoon doen. En dat is precies datgene wat in de live talkshow ‘Spuiten en Slikken’ gebeurt.”

Schandalig toch? Soms denk ik echt dat Nederland inmiddels het Sodom en Gomorra van Europa is geworden… Alle waarden en normen gaan overboord. Leef je maar lekker uit, zeggen ze. Want het leven is toch maar kort en waarom zou je dan niet alles uitproberen wat je maar kunt uitproberen? Het is een ‘way of life’ die niet past bij een christen. Seks is iets heel moois dat God aan ons heeft gegeven, maar daar op tv wordt het gebruikt als een consumptieartikel. En dat schotelen we onze jongeren voor. Dat doet me trouwens denken aan Matheüs 18 en daarmee wil ik afsluiten:
“6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.”

In het Christendom wordt het lichaam als obstakel voor de ziel gezien. Het Jodendom erkent het lichaam op gelijke hoogte als de ziel. Het lichaam wordt gebruikt om de mitswot te vervullen, mede te scheppen in deze wereld en het najagen van een heilig leven. Vandaar dat in het Jodendom wat minder overstuur op seks wordt gereageerd als bij onze christelijke broeders en zusters. Het Jodendom omarmt de fysieke verrijzenis van het stoffelijk lichaam.

Maar wat is het najagen van heiligheid? Immers goed en kwaad zijn veel eenvoudiger te formuleren en te toetsen. Heilig betekent apart zetten. Joden kennen heilige momenten, heilige ruimten, maar ook heilige relaties. Heiligheid is het afdalen van het G’ddelijke in deze materiele wereld.

Om het heilige te kunnen bereiken, moet je volgens het Jodendom je aan de mitswot houden. Seksualiteit is een onderdeel van dat heilige, wat helaas vaak of als vies wordt afgetekend of inderdaad op een obscene basis wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling biologische seksualiteit heffen naar een spiritueel niveau.

Seks kan volgens het Jodendom alleen heilig zijn wanneer seksualiteit binnen het huwelijk plaatsvindt.

Terug naar de basis
Seks is een mitswe. In Bereesjiet 2:28 staat geschreven: proe oervoe: weest vruchtbaar en vermeerder je. De tweede mistwe omtrent seks in partnerschap. Er staat geschreven dat G’d vond dat het niet goed was dat de mens (er staat dus duidelijk niet specifiek “man”) alleen is. Volgens het Jodendom zijn de beide mitswot even zwaar. Tora gebruikt de term jada, “weten” voor de seksuele verhouding. Het impliceert dat vertrouwelijke kennis door twee worden gedeeld. Deze kennis, seksualiteit, kent drie betekenissen:

ontspanning
voortplanting
spirituele eenheid
In het Jodendom is seks noch louter voor voortplanting, noch louter “the fun”, maar het samenklinken van twee vreemdelingen in één wezen:
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten; hechten moet hij zich aan zijn vrouw [seks met haar hebben], worden zullen ze dan tot één vlees. Bereesjiet/Gen. 2:24. Ruim 2000 jaar vertellen de rabbijnen ons dat wij de verplichting hebben te voelen en te verkondigen dat de “wereld voor mij geschapen is”. In dat kader heeft iedereen behoefte het middelpunt van het heelal van de ander te en dus moeten wij hier bewust van zijn. Daarom zijn wij de zon en onze partner is de planeet (en visa versa) die in onze baan om ons heen draait en zich koestert in het licht dat wij verspreiden.

Volgens de Westerse maatstaven leidt ideale liefde tot liefdesdaad. Men leert elkaar kennen, betonen elkaar warmte en worden verliefd en dan de daad. Voor de daad is er liefde.

In het Jodendom is dit anders. Je leert elkaar kennen, komt tot de daad en daardoor wordt je verliefd. Na de daad is er liefde. Immers er staat geschreven in Bereesjiet/Gen. dat de mens gemeenschap had met Chava (Eva), zijn vrouw. We lezen nergens dat voor de daad liefde in het spel was waardoor gemeenschap het gevolg is. In het Jodendom is het de liefde omlaag halen wanneer er gesteld wordt dat je eerst liefde kent en dat dit de mens tot de geslachtsdaad drijft.

In het Jodendom is het daarom niet meer dan normaal dat er maar een korte tijd van kennismaking bestaat tussen het aanstaand echtpaar. Precies zoals we in de Bijbel lezen dat Jitzchak Rivka naar de tent van zijn moeder Sarah bracht. Hij huwde haar en beminde haar. Maar tijdens het huwelijksnacht gaat het allemaal gebeuren met betrekking tot de daad. De liefdesdaad heeft een bindende kracht. Vanaf dat moment kan de liefde alleen maar groeien!

Seks is bedoeld twee mensen een te maken. Ze worden aan elkaar vastgehecht. De liefdesdaad bindt de vrouwverslindende kant van de man om. Zijn vrouw is nimmer meer uit zijn gedachten. Als hij vervolgens een knappe vrouw ziet, dan denkt hij direct aan zijn eigen vrouw.
Seks is een mitswe. In Bereesjiet 2:28 staat geschreven: proe oervoe: weest vruchtbaar en vermeerder je. De tweede mistwe omtrent seks in partnerschap. Er staat geschreven dat G’d vond dat het niet goed was dat de mens (er staat dus duidelijk niet specifiek “man”) alleen is. Volgens het Jodendom zijn de beide mitswot even zwaar. Tora gebruikt de term jada, “weten” voor de seksuele verhouding. Het impliceert dat vertrouwelijke kennis door twee worden gedeeld. Deze kennis, seksualiteit, kent drie betekenissen:

ontspanning
voortplanting
spirituele eenheid
In het Jodendom is seks noch louter voor voortplanting, noch louter “the fun”, maar het samenklinken van twee vreemdelingen in één wezen:
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten; hechten moet hij zich aan zijn vrouw [seks met haar hebben], worden zullen ze dan tot één vlees. Bereesjiet/Gen. 2:24. Ruim 2000 jaar vertellen de rabbijnen ons dat wij de verplichting hebben te voelen en te verkondigen dat de “wereld voor mij geschapen is”. In dat kader heeft iedereen behoefte het middelpunt van het heelal van de ander te en dus moeten wij hier bewust van zijn. Daarom zijn wij de zon en onze partner is de planeet (en visa versa) die in onze baan om ons heen draait en zich koestert in het licht dat wij verspreiden.

Volgens de Westerse maatstaven leidt ideale liefde tot liefdesdaad. Men leert elkaar kennen, betonen elkaar warmte en worden verliefd en dan de daad. Voor de daad is er liefde.

In het Jodendom is dit anders. Je leert elkaar kennen, komt tot de daad en daardoor wordt je verliefd. Na de daad is er liefde. Immers er staat geschreven in Bereesjiet/Gen. dat de mens gemeenschap had met Chava (Eva), zijn vrouw. We lezen nergens dat voor de daad liefde in het spel was waardoor gemeenschap het gevolg is. In het Jodendom is het de liefde omlaag halen wanneer er gesteld wordt dat je eerst liefde kent en dat dit de mens tot de geslachtsdaad drijft.

In het Jodendom is het daarom niet meer dan normaal dat er maar een korte tijd van kennismaking bestaat tussen het aanstaand echtpaar. Precies zoals we in de Bijbel lezen dat Jitzchak Rivka naar de tent van zijn moeder Sarah bracht. Hij huwde haar en beminde haar. Maar tijdens het huwelijksnacht gaat het allemaal gebeuren met betrekking tot de daad. De liefdesdaad heeft een bindende kracht. Vanaf dat moment kan de liefde alleen maar groeien!

Seks is bedoeld twee mensen een te maken. Ze worden aan elkaar vastgehecht. De liefdesdaad bindt de vrouwverslindende kant van de man om. Zijn vrouw is nimmer meer uit zijn gedachten. Als hij vervolgens een knappe vrouw ziet, dan denkt hij direct aan zijn eigen vrouw.

Seks in het traditioneel denken
Een hoofdoorzaak van echtscheidingen is een onbevredigend lichamelijke liefde. Alleen dankzij het seksueel samenzijn versmelten man en vrouw tot een, zoals zij voor de Schepping één wezen waren. Seksualiteit is de heiligste belevenis en belofte binnen het mensdom. Door deze heiligheid van het huwelijk met de seksualiteit nodigen wij G’d uit deel te nemen aan onze relatie als de spirituele partner die ons boven onze aardse beslommeringen kan uittillen opdat wij één met Hem mogen zijn.

Seksueel samenzijn is een zinnebeeld voor G’ds Schepping van en Zijn interactie met Zijn geschapen wereld. Seks zorgt ervoor dat de hemelse eenheid van mannelijke en vrouwelijke krachtstromen zichtbaar worden gemaakt.

In het Jodendom is het uiterlijk even belangrijk als het innerlijke. In het lichaam zit immers de ziel en die kan je niet los koppelen van je gehele persoonlijkheid.

Omdat seksualiteit daarom een verheven aspect is, wordt het juist blootgesteld aan misbruik. Vandaar dat seksualiteit enkel en alleen beleden mag worden middels een bescheiden en respectvolle houding. Bescheidenheid houdt in dat je alles wat je deelt met je partner op seksuele vlak privé houdt. Je houdt jouw slaapkamer gescheiden van de rest van de wereld.

Liefde en begeerte moet je niet op één lijn stellen. We gaan de verschillen belichten:
Liefde:

houdt in dat je dichter bij iemand wilt komen
houdt in dat je iemand je armen wilt houden
houdt in dat de intimiteit intenser wordt
houdt in dat het samenzijn dieper wordt
houdt in dat je alles samen deelt
houdt in dat je je partner als mens beschouwt
houdt in dat je de ander voor jezelf wilt winnen
houdt wederzijdse overgave in
Begeerte:

houdt in dat je iemand wilt bezitten
houdt in dat je iemand wilt gebruiken
houdt in dat de intimiteit uitgeblust wordt
houdt in dat het samenzijn in één keer dooft
houdt egoïsme in
houdt in dat je de ander als object beschouwt
houdt in dat je de ander overheerst
houdt in dat er één overwinnaar en één verliezer is
Is er een verbod op begeren? Nee, de Bijbel spreekt specifiek over een verbod op begeerte van een ándere vrouw en daarom is het volkomen aanvaardbaar dat je je eigen partner mag begeren. Maar begeerte moet wel liefde als resultaat hebben!

Het doel van seks is niet koudweg alleen maar het “maken” van kinderen maar met als doel de eenwording ván en de symmetrie tússen man en vrouw. Seks is de verheven vorm van communicatie waarin de deelnemers elkaar voordurend respons geven en elkaar peilen. De Bijbel spreek mbt seksualiteit dikwijls over elkaar (be)kennen! De roodbloedige mens bekent Eva, zijn vrouw Bereesjiet/Gen.4:1.

Zodra de harmonie van de seksualiteit tot stand komt wordt de neerwaartse spiraal van ontrouw voorkomen. Het eeuwen oude “dogma” dat het niet toe doet dat de vrouw geen genoegen vindt in seks is absoluut onjoods. De Talmoed zegt niet voor niets dat de seksuele hartstocht van de vrouw groter is dan die van de man. Nachmanides (RaMBaN) spreekt in Bereesjiet/Gen. 3:16 over de tsjoeka; begeerte, van de vrouw. Die begeerte is een intense seksuele verlangen naar Chava’s man Adam. Het Jodendom zegt niet voor niets dat seksualiteit het recht van de vrouw en de plicht van de man is. Dit wordt onah genoemd; seksuele rechten. Een man die met zijn vrouw seksualiteit beleeft zonder haar te behagen maakt zich in feite schuldig aan een vorm van seksueel misbruik!

Quote:

Volgens de Joodse wet is de liefdesdaad het meest centrale element van het huwelijk, en derhalve is het gevoel van vervulling van de vrouw de sleutel tot seksuele harmonie. Het OT stelt duidelijk dat de vrouw in de huwelijkse staat 3 fundamentele en onvoorwaardelijke rechten bezit:

recht op voeding
recht op kleding en onderdak
rechten die zij als getrouwde vrouw bezit
En alleen als ofwel de man ofwel de vrouw de ander gedurende een bepaalde periode de toegang tot het echtelijk bed ontzet, wordt zo iemand onmiddellijk gekenschetst als zijnde een “moreed”of “moredet”; opstandige echtgenote. Een Joodse rechtbank zou de gekwetste partij onmiddellijk een echtscheiding toestaan!

Dit is de reden waarom Iggeret Hakodesj – een “brief uit de 14e eeuw geschreven door een vrome en wijze man aan zijn zoon ter gelegenheid van diens huwelijk werd geschreven, de man wordt aangemoedigd zich op alle mogelijke manieren in te spannen om zijn vrouw te behagen:

“Je zou moeten beginnen met woorden waardoor haar hart zich naar jou toe neigt, woorden die haar geruststellen en haar gelukkig maken….

Spreek met haar over zaken die haar verlangen, genegenheid, liefde, bereidheid en hartstocht wakker roepen…

Win haar hart met woorden vol charme en verleiding…

Vrij nooit met je vrouw terwijl zij slaperig is want dan kunnen jullie geestelijk niet één worden….

Maak nooit haast als je haar begeerte wilt wekken….

Begin met je liefdesuitingen op een manier die haar bevalt, zodat ze vóór jou tot een hoogtepunt komt”

Het wederzijdse behagen brengt ons tot een volledige deelname, want alle maskers vallen af. Er blijft niets anders over dan een kwetsbaar menselijk wezen.

Is je echtgenoot je vriend of minnaar?
Wij weten dat 2 op de 3 huwelijken op de klippen lopen. Even zwart-wit bekeken komt er twee soorten huwelijken bestaan:

Het waterige huwelijk. Hun echtgenoot is hun beste vriend. Alles doen zij samen. Zij kunnen meestal niet met mensen overweg (oninteressant) die geen partner hebben. Zij hebben in alles dezelfde hobby’s en lijken sprekend op elkaar. Er is wel sprake van intimiteit, maar de passie wordt gemist, want er brandt immers geen vuur van passie.
Het vurige huwelijk. Hun echtgenoot is merendeels hun minnaar. Het bed is het eeuwige paradijs. Maar alles buiten het bed doen zij gescheiden. Buiten het bed wordt er veel geruzied. Ondanks zij van elkaar houden, vinden zij elkaar vaak niet erg aardig. Zij hebben niet dezelfde smaak en lijken niet op elkaar.
Volgens de Joodse traditie is een combinatie van de bovengenoemde factoren kosjer seks. Het moet een combinatie zijn van water en vuur. Tegensprekende elementen moet onder één noemer gebracht kunnen worden. We willen leven met een enorme fijne minnaar, maar intellectueel en geestelijk willen we wel samen groeien. De Bijbel heeft hierin een uitgelezen oplossing voor die gebaseerd is op de maandelijkse cyclus van de vrouw.
Veel mensen zijn verbolgen wanneer de Tora spreekt dat de vrouw tijdens haar menstruatie niddah (onrein) is. Maar zo minachtend is het niet! In tegendeel. Je moet de Bijbel en het Jodendom een beetje snappen om van dit onzinnige vooroordeel af te kunnen stappen. In de niddah-periode bouwt men een sterke emotionele, geestelijke en intellectuele band met elkaar op! Na de 12 dag van terughoudendheid (gerekend vanaf de eerste dag van de menstruatie) is de passie zodanig opgewekt is, dat de rest van de maand veel gericht is op het lichamelijke aspect van het huwelijk. De vrouw neemt een mikwe (ritueel bad) als zinnebeeld van fysiek herstel en spirituele vernieuwing, zoals de bruid naar haar bruidgom terug wordt gevoerd.

De maandelijkse periode van onthouding is bevorderlijk voor de libido en harmonie tussen de man en vrouw. De uitdaging blijft bestaan en de man blijft altijd naar zijn vrouw verlangen in plaats naar zijn secretaresse. De onthouding is voorbij en de man kan twee weken lang zijn vrouw het hof maken en met zijn vrouw volop van elkaars lichaam genieten.

Kuisheid en Kama Sutra
In het Jodendom betekent kuisheid niet zoals in het Christendom dat je geen seksueel verkeer mag hebben omdat seksualiteit een belichaming van het kwaad zou zijn, in tegendeel. In het Jodendom staat kuisheid voor verbod op niet veroorloofde vormen van seksualiteit. Seksualiteit is geen zonde, het is zelfs een mitswe en dus iets goeds!

In kuisheid dienen de Joden zich te onderscheiden, ook op seksueel gebied, van de rest van alle volkeren. Zoals ze doen in het land van Egypte, waar ge gewoond hebt, zult ge niet doen; en zoals ze doen in het land van Kanaän waarheen ik u doe komen, zult ge niet doen; uw wandel zal hún inzettingen níet volgen! Wajjikra/Lev. 18:3. RaMBaM schreef ook niet voor niets dat niets van alle geboden in de Tora is zo moeilijk te houden dan de verboden gemeenschappen en ongeoorloofde seksuele relaties (Jad, Issurei Bi’ah 22:18). Volgens de Talmoed heeft Israël deze gekend door hun verblijf in Egypte. Dienovereenkomstig worden de preventieve maatregelen uiteengezet in Talmoed en de codexen, om mensen ver van verleiding en seksuele zonde te houden.
Intimiteiten die reeds op gronden van erotische stimulatie bestaan of van verleiding aan ongeoorloofd geslacht worden de belemmerd, moesten per direct worden vermeden en kunnen het beste vermeden worden middels een huwelijk op een niet “al te late leeftijd”. Immers dit kan toch uitlopen op een niet aan te raden huwelijk waardoor ongeoorloofde seksualiteit geoorloofd lijkt te worden, waardoor de zonde in feite in een huwelijk eindigt!

Het Jodendom staat open voor het Kama Sutra, het Jodendom staat het toe mits de missionarishouding de voornaamste houding blijft tussen die seksuele experimenten. Waarom is de missionarishouding zo essentieel? Het stelt ons in staat iets dat tot de essentie van het menszijn behoort. De man en vrouw zijn niet alleen genitaal een eenheid, maar hun lichamen schuiven als het waren in elkaar als een eenheid.

Quote:

De Zohar zegt dat de mens uit drie essentiële elementen bestaat:

ziel
geest
lichaam
Ons lichaam is slechts een k’lipah, een omhulling. De geest is onze levenkracht en de ziel is de vonk van G’d. Deze vonk is de navelstreng die ons met het G’ddelijke verbindt. De missionarishouding kunnen wij elkaar kussen en elkaars levensadem (roechos) geven, onze geesten (nefasjos) verenigen. We kunnen aan elkaar vastklemmen zodat onze lichamen een zijn.

Andere houdingen zijn dus op zich toegestaan, maar een volledige eenheid mist mensen. Lichamelijk ben je een, maar dat is slechts op 1 niveau. Missionarishouding is een eenworden op drie wijzen.

Orale en “Griekse” seksualiteit in het Jodendom
Een vreugdevolle seksualiteit is de hoeksteen van het huwelijk. Gezond en bevredigend seksleven is van dus van essentieel belang. Mensen die denken dat het Jodendom zich laat beperken tot de missionarishouding komen bedrogen uit. Mensen die denken dat het Jodendom zich laat beperken dat seks alleen de geslachtsdaad is en het zondig zou vinden van de liefde te genieten komen ook bedrogen uit. Immers rabbijnen hebben binnen het Jodendom ons op gewezen dat de vrouwelijke mens de enige levende wezen is die tijdens een zwangerschap gemeenschap kan hebben en dat dit wetenschap het bewijs is dat seksualiteit niet louter om voortplanting bestaat.
De Zohar spreekt hier op in dat de Sjabbeskaarsen parallel staan voor de begeerte en passie die de vrouw bij haar man iedere keer weet te ontvlammen.

In de Kabbalah wordt de menselijke emoties gezien als een bloem die door de tuinman (intellect) moet worden geplant. Emotie zonder leiding, zonder tuinman, wordt onkruid. Daaraan mogen wij aan toevoegen dat Sigmund Freud van mening was dat er een gevaar schuilt gaat van onderdrukte seksuele aandrift.

Quote:

Ongezonde onderdrukkingen kan niet anders dan zichzelf op verboden wijze manifesteren.

M.a.w. in het Jodendom is men van mening dat men in moet spannen om samen tot een seksuele harmonie te komen.

Quote:

Zijn wij in seksueel opzicht zonder beperkingen op onze huwelijkspartner gericht, dan is dit de hoogste vorm van seksualiteit.

Maar hoe komt het dat er binnen het Jodendom toch een vorm van behoudendheid ten opzichte van de quote bestaat? Immers, mensen worden geadviseerd orale contacten met de geslachtsdelen zoals cunnilingus en orale seks bij de man (verspilling van het zaad) zoveel mogelijk te beperken.

RaMBaM zegt: De vrouw van een man is tot hem toegelaten en daarom mogen zij doen al wat zij seksueel opzicht wensen na te streven. Zij mogen gemeenschap hebben wanneer hen dit behaagt en hij mag ieder orgaan kussen dat hij wenst te kussen, en hij mag op natuurlijke of onnatuurlijke wijze gemeenschap hebben. Mishne Torah, Hilchot Issurei Biah 21:10. Dan lijkt men binnen het Jodendom op een contradictie te stuiten. Nee. De eerste aanhalingen waren zoals we al zeiden slechts adviezen en geen wetten! Hoewel we erbij moeten vermelden dat er Joodse denkers zijn die een uiterst ascetische lijn hebben uitgezet met betrekking tot o.a. seksualiteit. Zelfs RaMBaM die toch een behoorlijke uitlating deed omtrent seksualiteit tussen twee geliefden, was ten aanzien van seksualiteit ascetisch aangelegd en zag seksualiteit meer gericht op voortplanting. Echter waren het individuele opvattingen en dus geen wet. Maar waarom deze adviezen? Zodat de man niet naar de erogene zones zit te staren waardoor de vrouw in haar persoonlijkheid afgebroken kan worden!

Quote:

Het is nooit de bedoeling van de rabbijnen geweest de seks te mechaniseren tot aan het punt waar de spontaniteit uitgeblust raakt.

Dit geldt ook voor orale seksualiteit. Echter zingen voor de kerk uit (onanie) is vanuit de Bijbel verboden om het feit dat dit doelbewust het zaad verspillen is: hasjchatat hazera. Dit is immers minachting voor het menselijke bevruchtingsproces. Orale seks is niet gericht op het bewust verspillen van het zaad.

Quote:

Het Jodendom verzet zich tegen de opzettelijke vernietiging van het zaad, maar niet tegen seksuele handelingen die soms het verspillen van sperma met zich meebrengt, maar worden toegepast om man en vrouw momenten van genot te schenken.

Tot nu toe is in het Jodendom dus het volgende wettelijk verboden:

Bewuste verspilling van zaad middels voor de kerk uit zingen en
Seksualiteit wanneer de vrouw niddah is
Volgens Tosefot Jevammot 34b komt het erop neer dat seksualiteit op een onnatuurlijke wijze wordt toegestaan, mits het geen gewoonte wordt en met toestemming van de vrouw.

Zelfbevrediging in het huwelijk
Een citaat van Tim en Beverly Lehaye: Masturbatie is de dief van de liefde. Het Jodendom zegt het volgende: Masturbatie is niet kosjer, maar

Quote:

door de taboes die door godsdiensten op masturbatie gelegd wordt, worden de mensen die niet masturberen door de moderne samenleving zo’n beetje als onontwikkelde primitievelingen beschouwd.

Tuurlijk is masturbatie veel minder zondig dan vreemdgaan, maar zoals er langzaam een verandering over de gedachten omtrent huwelijk bestaat, zo verandert langzaam een verandering over de gedachten omtrent masturbatie. M.n. vrouwelijke deskundigen beweren dat masturbatie de oplossing tegen ongelukkige seksualiteit in bed is. Vrouwen zouden niet aan hun trekken komen. In dat geval is masturbatie geen oplossing, maar een goed gesprek en begeleiding in je huwelijk.

De wereld laat ons geloven dat masturbatie neutraal en onschuldig is. De het heeft gevolgen voor de “hereniging” met je partner. Hartstocht is op zekere hoogte toch geluwd. Er wordt geen libidineuze seksuele reserve opgebouwd.
Stel iemand is op zakenreis voor zes weken en kan zijn gevoelens niet beheersen, zal als hij thuiskomt sneller zijn vrouw een kus op de wang geven en informeren hoe alles reilt en zeilt maar daarna wordt er tijd gemaakt voor de krant. Hij ontneemt zijn vrouw een heftige weerzien waarin hij kon tonen dat zijn vrouw de liefste en de mooiste vrouw van de wereld is. In feite wordt de afhankelijkheid tussen man en vrouw hiermee verminderd.

Quote:

Echte emotionele begeerte komt tot uitdrukking op een sterke fysieke wijze. Masturbatie doet afbreuk aan het verlangen naar de lijfelijke nabijheid die tussen man en vrouw gebruikelijk is. En masturbatie overschrijdt de grenzen van het persoonlijke en individuele, en is simpelweg een kwestie waarbij ook de ander is betrokken. Iedere handeling van zelfbevrediging fungeert als een krachtige seksuele ontlading, die onontkoombaar ons verlangen naar seks met de partner naar de achtergrond duwt en binnen de context van een huwelijk is dit rampzalig.

Conflict en seksualiteit in een huwelijk
Wij trachten in het huwelijk zoveel mogelijk:

het conflictstof te beperken en
misverstanden uit de wereld te helpen
De stelling luidt daarom:

Quote:

Om vrede te herstellen is seks het krachtigste wapen uit ons arsenaal dat zo effectief mogelijk dien te worden ingezet.

Er is hierin enig verzet vanuit het Jodendom: Je mag met een boos hart geen gemeenschap hebben.
Vanuit menselijke aspect: het probleem is niet opgelost. De oorzaak van het conflict bestaat nog.

In het Christendom is satan een opstandige gevallen engel die G’d tegenwerkt en bezig is hier op aarde een sterke basis op te bouwen voor zijn alternatieve koninkrijk. G’d belooft het goede en satan m.n. macht en materiële zaken. De twee krachten strijden (als het ware) voor o.a. onze gunst en heeft satan tot nu toe behoorlijk vrijspel. Maar G’d zal uiteindelijk overwinnen.

In het Jodendom is er geen sprake van twee krachten die strijden. Er is één Macht en dat is Niemand minder dan Hasjem -Baroech Hoe – Zelf! Het goede is dichtbij-G’d-leven en het kwaad is van-G’d-verwijderd-zijn. Daden die het eerste ondersteunen zijn de goede daden en daden die het tweede ondersteunen zijn de kwade daden.

De Zohar zegt dat satan een huurling van G’d is. Zijn taak is de mens van het goede pad af te leiden, maar in zijn hart hoopt hij dat er hier niet in slaagt. Zijn doel is de mens in zijn keuze mogelijkheid te verwarren. Oor de verwarring moet zijn morele sterkte vergoot worden door de weigering het kwade te doen. We moeten ons dan ook niet concerteren op onze verkeerde keuzen die wij reeds hebben gemaakt, maar we moeten onze tijd invullen door goede daden na te jagen.

Berouw op Jom Kippoer is ons doen beseffen wát we fout hebben gedaan, zodat wij onze handelingen voor in de toekomst kunnen corrigeren.

Quote:

Joodse boetedoening is alleen een middel waardoor hij die heeft gezondigd op zijn verkeerde daden wordt geattendeerd… wroeging is jezelf in de zonde onderdompelen…zonde wordt voornamelijk aangepakt door haar in een zee van licht en een oceaan van goedheid te dompelen.

Wanneer je dit toepas in het huwelijk kan het door jezelf te herinneren aan slechts 1 specifieke goede daad van je partner de liefde voor hem of haar doen opvlammen. Verkoelde relaties kunnen door een liefdevolle daad onmiddellijk weer tot leven worden gewekt. Dat zou gemeenschap kunnen impliceren. Een misverstand zou daardoor minder benadrukt worden, want:

Quote:

De meeste meningsverschillen zijn gebaseerd op kleine achteloosheden die als paddestoelen in het bos uitwoekeren tot levensgrote conflicten die lijken te willen zeggen dat dit te erg is om het samen af te zoenen en zo de huwelijksvrede te herstellen… ernstige beschuldigingen … ontrouw of lichamelijke misbruik of mondelinge aantijgingen … zijn zeker niet alleen via een echtelijk bed opgelost.

Nalatigheid (bv iets op verzoek van je partner vergeten mee te nemen) is dus geen zonde zoals we uitvoerig vanuit het christen- en Jodendom hebben besproken en het heeft niets met “houden van” te maken, terwijl het een van de grootste bronnen van slechte huwelijken zijn. Immers hierdoor kunnen vreselijke misverstanden ophopen tot een groot probleem. Denk aan de paddestoelen in het bos.
Door “kiss and make up …” toont hij dat hij – ondanks hij vergat even langs de bakker te gaan of de hond uit te laten – van zijn vrouw houdt en de vrouw is niet meer boos en twijfels smelten als sneeuw voor de zon weer weg.

Uitsluitend “kiss and make up …”of uitsluitend communicatie is niet voldoende voor een harmonieus huwelijk. Beide is essentieel. Ze hebben allebei een verschillend effect, maar beide zo onmisbaar.
Kiss and make up and… heeft dus geen betrekking op ernstige aangelegenheden zoals overspel, mishandeling of in die orde. Onder zulke omstandigheden moet er gepraat worden, eventueel oplossingen gezocht worden, excuses aangeboden worden, etc. Seksualiteit moet immers mensen tot elkaar brengen, zoals het binnen het Joodse denken ook het hoogste doel van dit krachtige middel is.

Quote:

Laat mij herhalen dat 90% van alle huwelijkse onenigheid draait om kleinigheden die nog niet in de verste verte met het hier bovenstaande te maken hebben en we mogen die kleinigheden niet meer waarde toedichten dan ze verdienen.

Lichamelijk vergelijkingsmateriaal
Een kennis van ons vertelde met verbazing dat hij er van opkijkt – als begin twintiger – hoe vreemd hij aangekeken wordt omdat hij een vaste relatie is aangegaan waar monogamie een vereiste is. Voor de dertigste moet je immers warenkennis opdoen. Zou jij een kat in de zak willen kopen? Wil je weten wat je in huis haalt?

Ja als we over materialisme praten, zekers. Maar wanneer we over liefde en seksualiteit praten, is dat even wat anders. Deze “deskundigheid” is immers een belemmering voor een natuurlijke liefdesband. Er bestaan geen ideale maten, geen ideale prestaties en geen objectieve waardering. Bij sollicitatiegesprekken moeten wij indruk maken, moeten wij tijdens recepties de clown uithangen en fysieke prestaties op het sportveld tonen. Maar seksuele kampioenen bestaan gewoonweg niet en is een eigentijdse sprookje die we anno 2006 maar voor lief nemen. Seksualiteit is een feest waarin het bestaan-zijn met een ander bestaan-zijn wordt versmolten. Onze generatie begrijpt gewoonweg niet dat onze belangrijkste geslachtsorgaan ons denken en niet onze genitaliën zijn. Mensen die eerst warenkennis op willen doen zijn

Quote:

minder goede minnaars… omdat zij gewend zijn aan seksuele bevrediging die meer horizontaal dan verticaal op hen afkomt… we hebben het nodig bemind te worden op een manier die niet meetbaar is en niet aan tijd gebonden!

Een ander probleem met warenvergelijking is dat – ondanks je altijd in de eerste instantie op het uiterlijk afgaat – dat er lijfelijk eigenlijk niet veel te ontdekken valt! Maar het persoonlijkheid daarentegen bezit diepte. Met seksualiteit moeten wij het lichamelijke zien te ontstijgen. Daar heb je geen vergelijking voor nodig. Het is immers een intens moment van een spirituele samensmelting.

Omdat seksualiteit tussen de oren zit en een spirituele samensmelting is, heeft men meestal hun ogen dicht. Wij kijken dan immers met de ogen van onze geest. Daarom wordt in het Jodendom aanbeveelt (niet verplicht) om met licht uit te vrijen. Wanneer het licht aan is, wordt het namelijk moeilijker om het diepere niveau van de persoonlijkheid van de ander te bereiken. Je blijft dan immers lichamelijk gericht. Vanuit dit oogpunt zijn rabbijnen uit het verleden van mening dat de avond het beste moment om een te worden. We dienen onze voornaamste seksuele ontmoetingen voor de avond en de nacht te bewaren. De dagelijkse beslommeringen worden dan makkelijker van je afgeschud. Ook de Talmoed is daar een voorstander van, maar houdt ook ruimte voor seksueel verkeer op de dag zelf zolang het geen routine of uit plichtmatigheidgevoel gedaan wordt. De reden is dat de vrouw daarmee vernederd wordt.

Seksuele fantasieën, pornografie, erotiek en het Jodendom
geleerden ook geen 1..2..3.. pasklare antwoorden voor hebben. Zoals de ene het ten strengste verbiedt, staat de ander het toe, omdat in het Jodendom jetzer hara (kwade neigingen) nooit gerelateerd is aan denken, maar aan acties. Echter wanneer de fantasie je kan leiden tot zonde, zoals bijvoorbeeld fantaseren van je collega, dan is het een unaniem besluit: niet toegestaan. Immers, hij/zij is binnen handbereik, maar een beroemdheid bijvoorbeeld niet. Uiteraard moet het bij fantasie blijven.

Quote:

Zoals te verwachten is het Jodendom geneigd zich tegen pornografie uit te spreken. Dit gebeurt niet omdat het Jodendom de preutse lijn van religieus “rechts” aanhoudt, dat zich zuiver en alleen tegen pornografie verzet omdat dit onzedelijk en immoreel is.
Evenmin neemt het Jodendom het “linkse” standpunt in, dat als argument hanteert dat door pornografie de menselijke seksualiteit omlaag wordt gehaald en met name de vrouw minderwaardig wordt behandeld. Hoewel als deze stadpunten juist kunnen zijn, vormen zij niet de wortel van het kwaad.

Porno is zenoet, seksueel immoraal gedrag en dus een aanval op onze nesjomme. De wortel van het kwaad van porno is dat de passie en romantiek tussen man en vrouw dooft. Er komt iets vreemds voor in de plaats. Porno is een doel op zich in plaats van een instrument om passie op te roepen. De menselijke intimiteit, door G’d geschonken, wordt geschonden. Pornografie lijkt hartstocht, vernieuwing en opwinding te stimuleren, maar vriendschap en betrouwbaarheid wordt regelrecht ondermijnd, terwijl dit hele rijtje dé volmaakte huwelijksrelatie behelst!

Erotische hulpmiddelen dat ons op de partner laat richten is in het Jodendom… toegestaan.

Quote:

Ik ken een verhaal van een oude wijze Russische rabbijn die aan een getrouwde man, die klaagde dat hij zijn seksuele belangstelling voor zijn vrouw voelde verminderen, precieze instructies gaf over wat hij moest aanschaffen. (Deze rabbijn is uiteraard zeer geliefd bij zijn gemeenteleden!)

Nu wij weten dat erotische hulpmiddelen toegestaan is, geniet het niet de voorkeur.

Quote:

Ieder hulpmiddel waardoor de man gesterkt wordt in zijn seksuele belangstelling voor zijn vrouw – en vice versa – is onze lofuitingen waard. Het betekent echter niet dat alle getrouwde mensen geregeld aan de toonbank van de sekshop moeten staan. Er zijn genoeg echtparen die geen behoefte hebben aan seksuele stimulantia van buitenaf.

Quote:

In dit opzichte vertonen pornografische tijdschriften en films een treffende gelijkenis van overspel.

Maar er is geen sprake van tastbaar overspel. Pornofilms haalt de aandacht op je partner weg. Het zijn beelden die van buitenaf je relatie binnendringen. Je vrijt net zo goed met een ander, en je hebt het wellicht geen eens door.

Quote:

Hierdoor wordt immers essentiële liefde aan het huwelijk onttrokken.

Daarom wordt er gesteld:

Quote:

Het is zinvoller …

Let op: dit is geen aanbeveling!

Quote:

…om foto’s of filmpjes van jullie eigen seksbeleving te maken – als je vindt dat je extra stimulans nodig hebt op je huwelijk een pikante doorstart te geven – dan getweeën naar een pornoproduct met onbekende acteurs te zitten kijken.

Voor het begeren van je eigen partner bestaat immers geen restricties, beperkingen. Overspel is een ander verhaal. Vreemdgaan is in het Jodendom uiterst zondig en veroorzaakt onherstelbaar verdriet in de man of de vrouw dien ons het meest dierbaar is. Het is zenoet.

Volgens het Jodendom is overspel een onvergeeflijk zelfzucht. Volgens het Jodendom is overspel het ultieme misdaad naar je gezin toe. Echter is tesjoeva uiterst belangrijk en binnen het Jodendom geadviseerd om eerst te proberen er uit te komen en berouw te hebben en te tonen alvorens er hals over kop besloten wordt te gaan scheiden. Daarnaast zijn – wanneer er kinderen uit overspel geboren – binnen het Jodendom de dupe. Ze worden mamzer (buitenechtelijk kind) genoemd en kunnen niet trouwen met halachische Joden. Er zijn orthodoxe rabbijnen die er Talmoedisch een antwoord op zoeken om deze mitswe te omzeilen. Tweeledig: om de scheidingspercentages in zulke paren te verlagen en de mamzerot van hun stigma af te helpen.

Rabbijn Menachem Me’iri – een van de grootste rabbijnen uit de middeleeuwen zei: Hoewel een vrouw in het openbaar bescheiden moet zijn, is het verlorengaan van elke bescheidenheid in haar eigen huis hiermee in geen enkel opzicht in tegenspraak, omdat de hele gedachte achter haar bescheidenheid in het openbaar inhoudt dat zij haar vrouwelijke charme voor haar echtgenoot bewaart. Seksualiteit bestaat om twee mensen tot elkaar te brengen, maar wanneer het de tegengestelde effect oproept, en voor onze eigen genoegen misbruiken, dan vernietigen we eigenhandig het mechanisme dat twee mensen één maakt.

Prostitutie
Prostitutie – zenoet – wordt vaak als tegenstelling van heiligheid – kadosj – gezien. We kunnen daarom kort zijn: in het Jodendom is prostitutie geen enkel alternatief wanneer het vuur van passie is gedoofd om vreemdgaan en dus de verwachte scheiding tegen te gaan. Prostitutie slaat het huwelijk dood en laat zich middels goedkope replica’s vervangen. Je haalt een vorm van concurrentie binnen en dan is je eigen weg kiezen uiteindelijk de beste optie.

Het grootste slachtoffer van de tolerantie houding van merendeels de vrouw naar de man mbt prostitutie is de erotiek van de seksualiteit zelf. Seks is platte koopwaar geworden die zonder inspanning en verovering plaats kan vinden. De man en vrouw moeten er naar streven het vuur van passie tussen elkaar weer aanwakkeren.

Daarnaast is het verbod op zenoet – waar prostitutie ondervalt – niet voor niets. De omliggende volkeren rond Israël ervoeren prostitutie als iets volkomen normaals. Echter de Joden zijn geheiligd, is apart gezet en dienen zich hier ver vanaf te houden.

Sadomasochisme
Is binnen het Jodendom een gruwel en dus zenoet. Dit is niet uit een conservatieve houding, we zijn nu wel achter dat het Jodendom niet een bepaalde preutse houding heeft tav seksualiteit. Sadomasochisme gaat verder dan experimenteren tussen twee gelijkwaardige partners met onderlinge toestemming in beslotenheid.

Quote:

Het Jodendom kan aantasting van het menselijk lichaam niet gedogen, met één uitzondering: namelijk in die deze handelingen op medische doeleinden zijn gericht of op verlenging van het leven, zoals in het geval van chirurgische ingrepen. Het Jodendom is allerminst conservatief. Zelfs cosmetische chirurgie is aanvaardbaar, aangenomen dat zij in aanzienlijke mate bijdraagt tot geestelijke gezondheid en de mentale eigenwaarde van de patiënt. Maar verminking va het lichaam ter wille van het genot is en blijft absoluut verwerpelijk. Het Jodendom is van mening dat het lichaam een heilige tempel is, volgens de mystici zelfs heiliger dan de ziel.

Sadomasochisme is perversie en géén seksuele afwijking is. Onze gezonde seksuele intuïtie en oriëntatie worden uitgeschakeld. Het valt onder seksuele experimentatiezucht, want niemand zal bijvoorbeeld vanuit zijn seksuele intuïtie en oriëntatie een spijker door zijn geslachtdelen timmeren. Sadomasochisme komt uit de hedendaagse maatschappelijke “alles-moet-mogen”-mentaliteit.

Het Jodendom verbiedt vanuit eerbied voor het lichaam en de gelijkwaardigheid van het lichaam ten opzichte van de ziel, iedere vorm van (zelf)mishandeling. Het doel van het Jodendom is dat elke persoon goed over zijn of haar lichaam moet voelen, een positief beeld moet hebben en van seks en het leven moet genieten. Dit gaat samen en gelijk op met het heiligen door het uitvoeren van de mitswot wen het bestuderen van Tora.

Niet doen dus.

Incest
Uiteraard is incest in het Jodendom verboden. Echter moeten we onderzoeken wat nu onder incest verstaan wordt, aangezien in de Bijbel vormen van huwelijken worden aangekaart die in de huidige tijd als incest bestempeld wordt. Het is verboden seksueel verkeer te hebben met verwanten die dichtbij zijn. Over de man, ten aanzien van al wat bloedverwant is aan zijn vlees: nooit zult ge het naderen om z’n naaktheid bloot te leggen; ik ben de Ene! Wajjikra/Lev. 18:6. Het is verboden omgang te hebben met:

ouders
schoonmoeder
stiefmoeder
zus en halfzus, maar niet stiefzus. Dat is wél toegestaan.
Kleindochter
Tante
Schoondochter
Schoonzus
Stiefdochter en stiefkleindochter
De schoonzus (zus van je vrouw) tijdens het leven van de eerstgenoemde
Achteraf is nog een lijst van 20 vormen van incest opgesteld. Sanhedrin 74a zegt immers niet voor niets dat

een Jood zijn leven moet opofferen om afgoderij te vermijden.
een Jood zijn leven moet opofferen om moord
een Jood zijn leven moet opofferen om ontuchtig geslachtsverkeer te vermijden.
Voor deze drie zaken, w.o. incest, is geen enkel reden, noch medisch, noch om een leven te redden, deze tot uitvoer te brengen.

Een gat in het laken? Geboortebeperking en het Jodendom
Ach sommige rabbijnen wensen slechts enkel een gat in de muur. Maar laten we het reëel bekijken.
Sommige vrome rabbijnen verbieden lakens en kleren “in de slaapkamer” zodra er sprake zou zijn van gemeenschap. Het is wel toegestaan bij het voorspel, vandaar “pikante” lingerie toegestaan is mits het om voorspel gaat en niet het daadwerkelijke samenzijn. De intimiteit mag immers niet belemmerd worden.

Het Jodendom verwerpt de extreme opvatting van een deel van de katholieken. Het wordt niet als moreel onlaakbaarheid gezien. Er zijn enkele voorbeelden wanneer geboortebeperking toegestaan is. Denk aan lichamelijke, – psychische of financiële stress. Maar het Jodendom raadt – vanuit de zegen die kinderen meebrengen – af om aan geboortebeperking te doen als de voorbeelden niet van toepassing zijn. Echter een condoom als geboortebeperking wordt afgeraden. Een condoom is een barrière van plastic tussen de man en de vrouw. Het onderbreekt de intimiteit. Dat werkt dus heel ontnuchterend en de directe contact is niet aanwezig.

Daarnaast werkt een condoom hasjchatat hazera en dat is in het Jodendom strengste verboden. Het is een misdaad dat ernstiger is dan alle overtredingen van Tora. RaSji legt in zijn commentaar van Bereesjiet 38:7 uit dat Eer en Onan stierven door het onaneren.

Toch is dit een hele controversiële discussie omdat anderzijds het vrijen met je zwangere vrouw toegestaan is, maar in feite ook hasjchatat hazera is. Daarom is een condoomgebruik een grijs gebied binnen het Jodendom. Het is op medische gronden altijd toegestaan, maar de pil of een pessarium wordt in de meeste gevallen geadviseerd.

Betreft het gebruiken van de pil: volgens de Israëlische rabbijn Shapiro mogen vrouwen vlak na de geboorte enkele maanden aan de pil – met een eventuele verlenging (heb je bijvoorbeeld een meerling gebaard) – om haar rust te gunnen en toch gemeenschap te kunnen hebben met haar man. Er is dus geen sprake van hasjchatat hazera wanneer een vrouw de pil gebruikt. Het Jodendom is redelijk tolerant met betrekking tot de geboortebeperking middels de vrouw. De mitzwa dat je niet aan geboortebeperking mag doen, geldt in feite alleen voor de mannen. Immers de Talmoed laat verschillende voorbeelden zien dat geboortebeperking middels de vrouwen toelaatbaar is. RaSji en Rabbi Meïr zijn bijvoorbeeld redelijk vooruitstrevend. Maar Rabbi Luria spant de kroon. Zolang de normale betrekkingen plaatsvinden, en “… één lichaam natuurlijke voldoening uit andere afleidt, is de geboortebeperking toelaatbaar.” Toch legt het Jodendom voorkeur aan anticonceptie wanneer het toegestaan wordt door een rabbijn. Maar anticonceptie zonder pikoeach nefesj (reden) wordt door de orthodoxe rabbijnen niet aangeraden, mits het om fysieke of psychische problemen gaat. Anticonceptie n.a.v. psychische klachten wordt meer in de liberalere hoeken toegepast.

Seks voor vrijgezellen is dat beter dan een huwelijk?
Gemiddeld maakt een mens zes gebroken relaties mee alvorens zij trouwen. Zes keer ellende en haast ondragelijke verdriet.

Seks voor het huwelijk brengt verwarring. Seksualiteit is vertrouwen met de hoofdletter “V”. Iedere afscheid is een verwerking van verlies. De een heftiger dan de ander. Het Jodendom hecht daarom bij bijvoorbeeld een traumatisch verlies van een dierbare ook een sjivve aan, een rouwperiode van 7 dagen waarin een mens zijn gevoelens eruit kan gooien. Wegdrukken van gevoelens heeft dikwijls verstrekkende gevolgen. Vandaar dat een afscheid waar een seksueel verkeer onderdeel van uit maakte ook ernstig kan zijn en vaak raak je in een vicieuze cirkel van innerlijke verharding – waardoor je sneller naar een kortstondige relatie grijpt – en het wantrouwen van je nieuwe geliefde (je volle vertrouwen niet meer durven te geven), waardoor de kans dat het spaak loopt aanzienlijk is. Sterker, dikwijls wordt deze vicieuze cirkel meegenomen in het huwelijk. Man en vrouw zijn hierdoor minder innig aan elkaar verbonden en daardoor is dit binnen een groot aantal huwelijk de reden om de brui aan te geven.

Quote:

Alleenstaanden zouden al deze zaken grondig moeten overwegen hebben alvorens zich in enigerlei vorm terloopse, ongebonden en liefdeloze seks te begeven. Het huwelijk is een sprong in het diepe. … Nadat je de belangrijkste eigenschappen van de persoon … hebt leren kennen waag je de spring en ga je een huwelijk aan. Maar niets en niemand kan je garanderen dat je gelukkig wordt.

Maar relaties “afwerken” tot dat je de ware tegenkomt is helemaal géén garantie dat je met de liefde van je leven gelukkig wordt.

De meerwaarde van het huwelijk
Het huwelijk is de aangewezen sociale en godsdienstige structuur voor seksuele betrekkingen.

Quote:

Ernstig gevolg van gebrek aan vertrouwelijkheid is het maar al te frequent voorkomende verschijnsel dat een aantal vrouwen, maar vooral een groter aantal mannen, weigert zich in het huwelijk te binden, zelfs al zijn zij al jaren met iemand samen.

Aan een huwelijk hangt financiële en sociale consequenties die men niet snel wilt nemen, maar de grootste consequentie is dat als je daarvoor met je partner samengeleefd hebt, je geen verbeteringspunt hebt. Je hebt immers alles al? Dit is een gevolg van de seksuele vrijheid dat in de jaren 60 van de vorige eeuw is ontstaan. De reden om te trouwen en zichzelf te binden verdween als sneeuw voor de zon. Vrouwen zetten zich – die minder moeite hebben om te binden – veel te goedkoop in de markt. Mannen die zeuren over de dure aanschaffingen van vrouwen, realiseren niet dat dezelfde vrouw dikwijls zelf een baan hebben, maar daarnaast wel de meeste klussen in huis doen. Echte liefde met wel gemeende complimenten verdwijnen uit het leven, laat staan het grootste compliment: “wil je mijn vrouw worden?”.

Het huwelijk wordt – vaak door slechte ervaring – als een symbool gezien. Mensen die tientallen al bij elkaar zijn nemen die stap niet onder het mom dat zij niet naar de buitenwereld hoeven te bewijzen dat hun liefde langdurig is. Zij hebben geen maatschappelijke symbolen nodig. Echter is dit niet zo zwart-wit. FAQ-online heeft ook een logo om FAQ “naambekendheid” te geven.

Quote:

Ieder land heeft zijn eigen vlag en iedere godsdienst heeft haar eigen iconen als bevestiging van het geloof… sterker we mogen zelfs zeggen dat het hele leven van symbolen aan elkaar hangt.

Getrouwd zijn betekent duidelijkheid. Naar buitenwereld – bijvoorbeeld door een trouwring – verklaar je dat je trots bent met je partner te zijn getrouwd. Je verklaart dat je tot 1 persoon toe behoord. Je prijst jezelf gelukkig. Je maakt het zichtbaar wat niet in woorden uitgedrukt kan worden. Samenwonen daarentegen is toch vrijblijvender. Je maakt afspraken met elkaar wat dikwijls zakelijker is dan een huwelijkse verbintenis waar de meeste mensen toch in gemeenschap van goederen trouwen. Samenwonen lijkt meer op de huwelijkse voorwaarden. Wij pretenderen niet dat er situaties bestaan waar huwelijkse voorwaarden haast een must is. We spreke nu in het algemeen.

Huwelijk:

exclusiviteit in seksueel verkeer.
samen een gezin stichten (ongeacht met of kinderen)
jouw persoon is voor de ander de belangrijkste persoon in de wereld.
Met samenwonen kan dit stiekem toch afgevraagd worden. In het huwelijk is het de bedoeling dat dit geen vragen vormt, maar dat je het wéét. Het is immers bevestigd ten overstaande van vrienden, familie, burgerlijke stand en je gemeenschap waar jij je geloof uitoefent.

Quote:

In de joodse huwelijkssluiting krijgt dit overduidelijk uitdrukking als bruid en bruidegom samen onder choepa staan: de bruid draagt geen sieraden en de bruidegom heeft niets in zijn zakken. De bruid draagt een sluier om te symboliseren dat ongeacht haar schoonheid en ongeacht hun financiële status – dus zelfs als hun zakken leeg zijn – ze nog steeds van elkaar houden en elkaars toegewijde huwelijkspartners zijn., hun echtelijke verbintenis is niet afhankelijk van externe overwegingen. De visuele verzinnebeelding van hun liefde is iets dat in een “relatie” niet zonder nadere uitleg zichtbaar kan worden gemaakt.

Geld is vaak de reden van scheiding. Denk aan huwelijken die bij voorbaat op zakelijk contract gesloten zijn waar bijvoorbeeld de vrouw de avond voor haar huwelijk door haar aanstaande rijke schoonfamilie een contract onder haar neus geduwd krijgt om te tekenen. Vernedering van de onderste plank. Onderzoek wijst uit dat wanneer een huwelijk door financiën op de klippen loopt, dat er vaak sprake is geweest van verschillende bankrekeningen in plaats van een gezamenlijke. Er is dan duidelijk geen sprake van samenwerking wanneer er “stront aan de knikker is”. Daarnaast zeg je dat jij je eventuele welvaart niet wenst te delen. Je vormt dus géén eenheid.

Wanneer een vrouw weigert de achternaam van haar man te dragen is in feite hetzelfde. Je wilt geen algehele eenheid vormen. En als je zo graag je eigen achternaam wilt behouden, waarom plak je je meisjesnaam niet gewoon achter de naam van je man?

Persoonlijk succes op eenzame hoogte
Problemen in het huwelijk anno 21e eeuw komen merendeel door het huidige ik-tijdperk. Ene kant willen wij graag een relatie aangaan waarin wij de belangrijkste persoon in het iemands leven willen zijn, maar anderzijds zijn hebben wij óf last van bindingsangst óf zijn we te veel gericht op onszelf.

Quote:

Hiermee stuiten we op een probleem dat alle tieners van vandaag gemeen lijken te hebben. Het moderne type relatie is dikwijls zo ingewikkeld dat jonge mensen met een onmogelijk dilemma worden geconfronteerd. In hun binnenste zegt alles: zoek iemand die van je houdt! Aan de buitenkant roept alles: je lijkt wel mal om nu al te trouwen! Ze weten hoe “close” zij met iemand zijn en verlangen ernaar met iemand één te worden. Maar zij kunnen het niet hanteren.

Als twee mensen snel besluiten te trouwen, kan men dikwijls niet op vreugde rekenen, maar eerder op verbijstering en medelijden: ‘je bent toch niet zwanger hè?’ of ‘doe je dit uit vroomheid?’ ‘Weet je wel wat je doet?’ ‘Weet je het zeker?’ Mijn echtgenoot en ik hebben dit ook meegemaakt toen wij lang geleden aankondigden elkaar trouw te zweren tot ín de dood. Nu jaren later mogen wij met trots te zeggen nog even verliefd als toen te zijn, misschien nog wel veel verliefder nog. Wij zijn ook gezegend dat wij uit ouders komen die elkaar ook tot in de dood liefhebben.

Iets willen bereiken is niets mis mee en zelfs aan te prijzen wanneer de gelegenheid zich tot je toe komt vallen. Maar is de instelling ’trouwen komt nog wel’ echt zo tegenstrijdig met iets willen bereiken? Is het geen zaak je loopbaanverwachtingen aan te passen?

Het is een sprookje om te denken dat je door jong te trouwen en kinderen krijgen geen aspiraties waar kunt maken. Een gezin stichten en je partner en je kinderen een gelukkig thuis te geven is de sleutel tot succes. In deze oppervlakkige maatschappij lijkt een topfunctie of een carrière zoals bijvoorbeeld een topsporter of een andere glamourbaan dè betekenis van geld met succes. Maar wanneer je dit bereikt hebt met scheidingspapieren rijker, kan jij je inderdaad gaan afvragen wie nu succesvol in dit leven is: de saaie vrome Jood die eerst gelukkig trouwde en kinderen kreeg en vandaar uit verder knokte voor een mooie carrière of snelle seculiere Jood die miljoenen op zijn bankrekening heeft staan, maar kinderen op de wereld gezet heeft die hij nooit meer ziet omdat zijn exvrouw dit niet toestaat.
Of wat dacht je van de automonteur die amper rond kan komen maar uiterst gelukkig is en zijn vrouw en kinderen op handen draagt en visa versa. Maar voor deze wereld is de laatste persoon iemand die niet voldoende ambitie toonde. Nee, dan maar beter lid zijn van het raad van bestuur en drie huwelijken verder zijn. Veel mannen proberen immers in de ogen van vrouwen aantrekkelijk te zijn via precies dezelfde procedures waardoor zij hun vrouw verliezen.

Jonge mensen moeten geleerd worden prioriteiten vast te leggen die niet in een loopbaan te leggen is.

Quote:

Met diploma’s en succes in je werk kun je je leven niet vullen. We snakken naar iemand met wie wij ons lot kunnen delen als het bij een examen eens niet zo goed is gegaan of als je bij een sollicitatie wordt afgewezen. Hoeveel contacten voor één nacht er ook mogen zijn, ze kunnen deze leegte niet vullen.

Een G’ds geschenk aan een vrouw
Door verkeerd en opgeblazen zelfbeeld zijn veel mannen bang zichzelf aan één vrouw te binden. “Zag je hoe ze naar me keek (keek ze ook echt)? Het zou haast een misdaad zijn als de man zich aan één vrouw zou hechten, want vele vrouwen zouden zijn prestaties mislopen. Is zo’n man – ook dikwijls vrouwen – écht zo’n G’dsgeschenk???

Een man is een G’ds geschenk aan een vrouw wanneer hij realiseert dat hij dánkbaar moet zijn dat er een vrouw is die hem neemt zoals hij is, ondanks zijn fouten en dat hij haar dikwijls voor vanzelfsprekend neemt. M.a.w. een dosis nederigheid van de man naar de vrouw zou geen vrouw kwaad doen.

Opgeblazen houding dat ze vast wel “twee jaar” wilt wachten ” voor de studie” of “carrièremoves” (lees: een onvolwassen onderzoek naar wat de wereld nog meer te bieden heeft dan die ene vrouw) is vaak vanuit een onzekerheid: de omvang van de beslissing om een heel leven aan één persoon te hechten. Het huwelijk is niet te omschrijven waarom je juist de persoon in je leven wilt hebben. Het is zoals een gioer: “ik weet niet waarom ik Joods wil worden, ik heb het gevoel dat ik het móet doen” snijdt immers meer hout dan “de Joden zijn G’ds uitverkoren volk” of “ik vind het Jodendom zó mooi”. De percentage ligt ook op 60%-40%. Je moet – net als een gioer: – niet over de details van het huwelijk wikken en wegen.

Seks voor het huwelijk is verre weg geen garantie voor stabiliteit. Wat een toeval dat vanaf even voor de seksuele revolutie in de jaren zestig vorige eeuw het aantal scheidingen met factor zes is gestegen!

Quote:

Het is echter mijn vaste overtuiging dat een man of een vrouw die op een vroeg tijdstip stabiliteit en hartstocht leert kennen niet voor een keuze tussen carrière en relatie zal komen te staan. Integendeel: wie zich door de onvoorwaardelijke liefde van een blijvend partnerschap gesterkt voelt, zal onaanraakbaar en onaantastbaar zijn voor de “rat race” van onze huidige wereld, en zonder in beroepsmatige opzicht uit zijn of haar ambities kunnen halen wat erin zit.

Te hoge normen
Hij laat de kamelen neerknielen buiten de stad, bij de waterbron,- tegen de tijd dat het avond wordt, tegen de tijd dat de putsters naar buiten trekken, en zegt dan: Ene, God van mijn heer Abraham, gun toch mijn aanschijn vandaag de ontmoeting; bewijs vriendschap aan mijn heer, Abraham!- hier sta ik, bij de wel van het water; de dochters van de mannen der stad trekken naar buiten om water te putten; laat het zo wezen: het meisje tegen wie ik zal zeggen ‘neig toch je kruik, dan kan ik drinken’ dat zal zij zeggen ‘drink!- ook je kamelen zal ik drenken’: háár hebt gij dan toegewezen aan uw dienaar, aan Isaak, en aan háár zal ik weten dat gij vriendschap hebt bewezenaan mijn heer! Bereesjiet/Gen. 24:12-14.

In de maatschappij draait het vooral om welvaart. Hierdoor sluipt dezelfde wensen wat mensen in goederen leggen in hun toekomstige partner. Bij een mooie auto en huis hoort nu eenmaal een mooie vrouw met het uiterlijk van een topmodel en als het even kan met een portie intellect. De toekomstige partner wordt getaxeerd!

Quote:

Eigenlijk lijkt deze moderne visie op het huwelijk verrassend veel op de manier waarop in vroegere tijden koninklijke huwelijken werden gesloten. dat gebeurde niet op basis van wederzijdse liefde of aantrekkelijkheid. Integendeel, een huwelijk was een contract. … In onze tijd dragen trouwlustige mensen zich niet anders. Zij zoeken contact en de factoren die bij de definitieve keuze van een partner meetellen zijn diens opleiding, werk, financiele achtergrond, uiterlijk en ambities voor de toekomst of deze jonge man of vrouw net beste past bij dat wat men in een relatie zoekt, en of hij of zij het beste in staat is de leegte in de kern van ons wensen aan te vullen, dat lijkt nauwelijks mee te tellen. … Als we niets beters weten dan de een met de ander te vergelijken alsof het een nieuwe keukenmachine is, dan zien we bewust af van de unieke en oneindige spirituele kenmerken van de mens en beschouwen we hem of haar als niets meer dan een bundel menselijk weefsel.

Wat ook veel voorkomt is dat een persoon geen kans krijgt om zich te ontwikkelen en te leren van zijn of haar fouten. Dit vloeit voort – dikwijls – uit hetgeen wij zojuist schreven en quoten. Het zijn te hoge eisen – haast onmogelijke eisen – aan je toekomstige partner. Als je vervolgens iemand vindt die in de buurt van jouw definitie van perfectie komt en je ontdekt vervolgens dat die persoon geen feilloos kado uit de hemel is komen vallen, maar een mens van vlees en bloed met zijn/haar talenten en tekortkomingen, zijn de rapen gaar. Men stelt onhaalbare eisen met een veel voorkomende koppigheid. Men dient de normen van perfectie bij te stellen en iemand te zoeken die het centrale element in ons leven (dat kan van alles zijn: je achillespees, je trauma, etc) kan aanvullen.

Quote:

In het Boek der Spreuken zegt koning Salomo: “Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.” Met andere woorden, welke emotie je ook naar een ander uitzendt, deze emotie zal worden beantwoordt. Als je naar je partner kijkt en hem of haar behandelt alsof hij of zij de waardevolste mens ter wereld is, dan zal hij of zij dat ook worden … Maar als je je partner voortdurend aan een kritische houding onderwerpt, of nog erger aan een houding vol twijfels, als of je niet zeker weet dat je de juist hebt gekozen, dan zullen je twijfels ongewild bewaarheid worden.

Verschillende achtergronden

Quote:

Wanneer de huwelijkspartners een sterk verschillende, soms zelfs contrasterende achtergrond hebben, het onmogelijk is alle aspecten van de wederpartij te doorgronden. Het is dan van belang ons naar de wensen van de ander te schikken, ook als we die aspecten van hun persoonlijkheid niet kunnen begrijpen of waarderen.

Alleen denken van iemand te houden is niet voldoende. Je moet het ook bewijzen. Echter “schijn” kan “bedriegen”. Kussende paartjes in het park wordt sneller met “ware liefde” bestempeld dan paren dat hun liefde niet openlijk vertonen. Jonge kussende paartjes kunnen alleen denken te weten wat liefde is, terwijl in hun ogen verzande “emotieloze” huwelijken vaak verder en dieper gaan dan in de gewillige poppetjes van hun partner te kijken. Denk aan jaren wassen, koken, verzorgen, werken en alle lief en leed met elkaar delen. Laatste genoemden gaan volwassen met hun verschillenende achtergronden om terwijl dezelfde kussende paartjes een seconde later vreselijk ruzie kunnen hebben.

Quote:

Je schrijft niet alleen gedichten voor elkaar, maar je zet ook de vuilniszakken buiten zodat je partner dat niet hoeft te doen. En door iemand dat gesjouw te besparen maak je je liefde misschien duidelijker kenbaar dan het mooiste gedicht. Omdat je zonder woorden zegt: “ik houd zoveel van jou dat ik zelfs dié klusjes op me neem waar ik eigenlijk zo’n hekel aan heb. Omdat ik van je houd, ervaar ik dat niet als last. Ik zie dat gelukkig met me bent, en dat maakt alles goed.

Kracht van de liefde
Liefde is de ander de eerste plaats gunnen. Onbaatzuchtigheid is de kracht van de liefde. Immers de mens is van nature egoïstisch: de eerste plaats is altijd voor zichzelf.

Stel je voor:
Er was eens een vrouw die heel verkwistend leefde. De financiële draagkracht van haar man kon haar koopziekte niet stillen en haar uitgaven waren daarom ook groter dan de inkomsten van haar echtgenoot. Al jaren probeerde hij haar duidelijk te maken dat hij dit financieel niet kan dragen. Op een gegeven moment stelt hij voor om op therapie te gaan. De vrouw weigert dit systematisch. Het gevolg van die onwil kan zijn dat de man dit emotioneel niet meer aankan, de kinderen oppakt en haar verlaat. De vrouw die overstuur achterblijft en verklaart echt van hem te houden komt niet overtuigd over. Liefde is namelijk ook een oplossing voor je problemen te zoeken en als die toekomen, ook aan te nemen. Je moet bereid zijn ruimte te scheppen voor je partner die in je leven kwam. Dit betekent dus dat jouw probleem jullie probleem moet zijn. Door je koopverslaving niet op te lossen, blijft het jouw probleem en is je partner dus een tweederangsburger in jouw leven.

Juist wel trouwen
Tegenwoordig weten we zat redenen te verzinnen om niet te trouwen: als je uit liefde trouwt, heb je een irrationeel besluit genomen. Als je niet van elkaar houdt, ben je mesjogge om in een liefdeloos huwelijk te storten. Je hebt ook geen boterbriefje nodig om je liefde en trouw te betuigen.

Gids der verdoolden is een meesterwerk van RaMBaM, waar hij ook zijn idee over trouwen geeft. Stel dat twee mannen elkaar beconcurreren om een vrouw, dan is een trouwerij een vorm van bewijs dat de vrouw tot iemand toe behoord. Net als een contract in materiele zaken, wordt onenigheden om een vrouw tot een minimum beperkt.

Quote:

Wilden mensen dus in vrede kunnen leven, dan was een instelling waardoor mensen duidelijk als gebonden en “hors concours” werden aangemerkt, ontombeerlijk.

Vandaar dat in het Jodendom oogluikend toegestaan wordt wanneer iemand toenadering zoekt naar de partner van een vriend of vriendin terwijl zij niet verloofd en getrouwd zijn maar bijvoorbeeld wel samenwonen.
De reden dat de wereld het niet meer nodig vindt om te trouwen, is om het feit dat men van mening is dat ieder individu al reeds compleet is. Dit wordt versterkt – dat men niet ” iets” mist – door een goede baan, opleiding, etc.

In het Jodendom en in de Bijbel is geen mens volmaakt. De Bijbel – ook het Jodendom – zien een man en een vrouw slechts als de twee helften van een, in potentie volkomen wezen. Geen geld of maatschappelijke positie die dat kan vervangen.

Quote:

Het is een anatomisch en spiritueel gegeven, dat de diepste opzet van de mens verankerd ligt.

In het Christendom is Adam een man die eenzaam is en middels zijn rib maakt G’d Chava zijn vrouw. Dit klopt vanuit de oorspronkelijke tekst niet en vanuit het Jodendom is dit geheel onjuist en begrijpelijk dat niet gelovige vrouwen hier tegen kunnen ageren omdat

Quote:

hierin de suggestie ligt dat de vrouwelijke eigenschappen op een bepaalde manier niet zijn eigen zijn aan het mensdom. Deze interpretatie houdt in dat G’d pas in de tweede instantie tot de schepping van de vrouw besloot.

In het Jodendom is Adam geschapen. Adam betekent mens. Adam was de eerste mens en niet de eerste man. Het Hebreeuwse woord dat vaak voor rib wordt vertaald is tzela. In Bereesjiet/Gen. betekent tzela ” zijde”. De androgynische mens Adam bezat zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. Aangezien de mens naar G’ds beeld geschapen is, is G’d in het Jodendom noch man noch vrouw. Toen Adam sliep heeft G’d een gehele zijde van Adam genomen en de vrouwelijke kant. Hierdoor werd de mens Adam mannelijk en Chava vrouwelijk.

Quote:

Het gevolg was dat beide zijden incompleet bleven en nu afhankelijk waren van de hereniging en eenwording met hun verloren gegane helft, wlde er een volkomen mens ontstaan.

Dit wordt bevestigd door het woord ” seks” ansich. Seks komt van het latijnse woordje secare. Secare betekent snijden en in parten verdelen. Vandaar dat het huwelijk een Bijbelse en dus een G’ddelijke instelling is.

Quote:

Alleen Hij, Die ons bij de aanvang der tijden heeft gescheiden, kan ons onder de huwelijksbaldakijn weer met elkaar verbinden. Het is niet voor niets dat de oude joodse mystici stelden dat man en vrouw een ziel deelden, die bij het huwelijk tot volkomenheid kwam.

Eenzaamheid
Eenzaamheid wordt al in Bereesjiet/Genesis besproken. Alle dieren hadden een maatje behalve Adam. G’d heeft in Zijn goedheid Chava geschapen.

Wat was de reden van Adams eenzaamheid? Volgens de Joodse overlevering was Adams eenzaam omdat de engelen hem niet nodig hadden. Geen steun, geen advies, geen troost, dus geen bijdrage van Adam aan hun leven. Chava kon dat wel gebruiken, met name zijn liefde en visa versa. Beide wilden door elkaar gekoesterd worden.

Quote:

Met andere woorden: we voelen ons niet eenzaam omdat we niemand hebben om ons leven mee te delen. Integendeel, de eenzaamheid overvalt ons als wij weten dat wij niet nodig zijn, en dat diegenen die ons leven mede bepalen onze bijdrage niet op prijs stellen…
De meest verheven vorm van liefde is de erkenning dat je iemand nodig hebt, en zij die deze diepe innerlijke noodzaak niet durven te zien kunnen helaas niet van iemand houden…
De ware liefde houdt in dat we ons hulpeloos voelen als we niet samen zijn met degene van wie we houden.

Eenzaamheid ontstaat uitsluitend wanneer iemand in je omgeving jou nodig heeft en niet andersom. Niemand die jouw liefde nodig heeft is erger dan wanneer jij iemand nodig hebt. G’d heeft hierin de oplossing voor onze onzekerheden in onze onvolmaaktheden aan ons aangeboden: je verbinden aan een ander mens die jou nodig heeft en visa versa. Dan ben je in staat van die persoon te houden waardoor jouw minpunten worden verzacht en je sterke punten bevestigd. Daarom is de toost “lechajiem”, op het leven, foutief vertaald. Letter betekent het “op [de] levens.

Waarom is ouderliefde niet voldoende?
Affectie van een “onbekende” geeft ons meer voldoening dan die van ouders en terwijl ouders niet van de kinderen te scheiden zijn, is het een interessant fenomeen dat wij ons toch van hen losmaken. De reden zit in het “geen keuze” hebben om wel of niet van je kinderen te houden. Het is niet op vrijwillige basis. In deze kracht zit ook onze zwakte. De objectiviteit kan te discussie worden gesteld. Ouders kunnen de zekerheid van het unicum niet overbrengen. Jouw kind is altijd de beste, mooiste, etc. Allemaal op een gevoelsmatige basis. Ouders kunnen ook niet onze eigen kracht op de liefde geven.

Beminnen is niet altijd onze streven. Uniek zijn is ons streven, want je wordt door verschillende mensen bemind, maar voor je partner ben je uniek, ook al weet iedereen heus wel dat er geen twee dezelfde personen rondlopen, noch op uiterlijke als op innerlijk gebied en iedereen heft zijn unieke bijdrage aan deze wereld.
Alleen je partner kan je het gevoel van een unieke bijzondere persoonlijkheid geven, want ouders kiezen hun kinderen niet uit, onze partner wel. Dat is geheel op vrijwillige basis tot stand gekomen zonder dat het een gedwongen genetische vastlegging is: je móet [of je nu een goede of slechte ouder bent] van je kind houden. Je móet van je ouders houden – wat zij je ook aangedaan hebben – kinderen die slachtoffer zijn van hun eigen ouders zullen negen van de tien keer uiteindelijk [hoe lang de weg ook is] altijd partij voor hun ouders kiezen.
Dat ongedwongen objectieve keuze van de partner voor jou overtuigt jou dat jij bijzonder en uniek bent.

Quote:

Want als je door een onbekende uit vrije wil voor een levenslange verbintenis wordt gekozen, dan is dit de sterkste denkbare bevestiging van ons uniek-zijn.

Echtscheiding
Vijftig procent van kinderen van gescheiden ouders scheiden zelf ook. De grootste club ter wereld is de club van kinderen van gescheiden ouders… Je gaat niet samenwonen om vervolgens niet te trouwen. Dat is een relatie van tijdelijke karakter op langer termijn. Je niet willen binden als het adopteren van een kind onder strikte voorwaarden: als het niet bevalt, willen wij het kind gaarne retourneren.

Quote:

Het huwelijk helpt ons intenser verliefd te raken op onze uitverkorene – het is toch nog altijd zo dat een vrouw die hoort dat haar man de rest van zijn leven haar toegewijde echtgenoot wilt zijn, van blijdschap in de zevende hemel is!

Je partner is een deel van jezelf, als een van je ledematen. Hoe ingrijpend is het wanneer je arm zo ziek is dat je voor pure zelfbehoud het zou moeten laten amputeren? Je bent voor het leven gehandicapt en incompleet. Daarom is scheiding alleen in de meest tragische omstandigheden binnen het Jodendom gerechtvaardigd. Immers we moeten streven ons geluk en wanneer we diep ongelukkig van elkaar worden, moet de banden worden losgemaakt.

Quote:

Met een echtscheiding wordt een uitspraak gedaan over de slordigheid en kortzichtigheid van de menselijke aard…

De Talmoed zegt: G’ds heilige altaar huilt om ieder echtpaar dat besluit uit elkaar te gaan.

Quote:

…echtscheiding is niet meer dan een noodzakelijke oplossing voor twee mensen die er niet in slagen in harmonie en liefde bij elkaar te blijven.

Aan alles komt een einde, maar we hebben leven en dood niet in de hand, maar wel een einde aan ons huwelijk. Bij een scheiding heeft de mens geen grip op zijn eigen leven en bestemming, want we hadden toch gedacht intens gelukkig te worden?

Toch wordt er gescheiden om de meest flauwe redenen wat vaak uitmond uit een ongenoegen die eigenlijk vanaf het begin in je huwelijk heeft plaats gevonden. Stiekem twijfelde je al aan het huwelijk: is hij/zij wel de ware? Kan ik het volhouden mij hélé leven bij die ene persoon te zijn? Dan hoeft er maar een vlam in de pan te komen of het huwelijk verzand in een – van een eenvoudige ruzie – huizenhoog probleem dat vanaf het begin af opgelost had kunnen worden. Maar mensen wilden dit niet. Dat probleem was – zij het bewust, zij het onbewust – een vrijkaartje om uiteindelijk los van de ander te komen.

Quote:

Laat dit duidelijk zijn: onenigheid in het huwelijk is als je ruziemaakt, maar nog steeds zeker weet dat de conflicten kunnen worden uitgepraat en het geluk, of in ieder geval de huiselijke vrede, kan worden hersteld. Een echtscheiding vindt plaats als je zeker weet dat de situatie zó is verergerd dat er geen weg terug mogelijk is en dat het huwelijk niet kan worden gered. Het kan alleen meer bergafwaarts gaan. Een echtscheiding vindt plaats als je ervan overtuigd bent dat de doodsklok voor je huwelijk heeft geluid; dat jullie tweeën niet meer in staat zijn een verzoening of de huwelijkse zegeningen weer binnen bereik te brengen.

Een eenheid
Je bent samen blij, je bent samen verdrietig, je bent samen zwanger, je hebt samen pijn. Als jij je partner pijn doet, doe je jezelf pijn, als je partner ongelukkig is, ben jij dat ook. Je levenspartner is je wederhelft en dus een deel van jou. In het Jodendom gelooft men dat G’d als het ware de huwelijksmakelaar is. Daarom zegt de Talmoed (Sotah 2A) dat voor G’d twee mensen bij elkaar brengen even moeilijk is als de splijten van de Rietzee. De man en de vrouw zijn twee helften van één ziel. Voordat de ziel naar beneden daalde om op aarde in een lichaam te leven, werden het gescheiden in twee delen. Onder de choeppah, het huwelijksbaldakijn, worden zij herenigd en heeft hiermee een versmelting tot een eenheid plaatsgevonden (AriZal). De vrouw is dus altijd de vrouw van die ene man geweest. Als je dus het Jodendom als de ware religie beschouwd, moet het je absurd in je oren klinken wanneer mensen menen elkaar “toevallig” zijn tegengekomen en zijn getrouwd.

Quote:

Die hechte band, die er tussen getrouwde mensen altijd is, ongeacht bof we ons er voortdurend van bewust zijn, is van cruciaal belang als we het moeilijk hebben met bepaalde kanten van onze partner. Heeft hij of zij bijvoorbeeld te kampen met een al te kritische houding, dan is dat een probleem van twee mensen, die samen hun best moeten doen om dit probleem uit de wereld te hebben.

Bijvrouwen en overspel
In de klassieke tijden in het Midden Oosten waren bijvrouwen heel normaal (Hooglied 6:6-8). Zoiets mogen wij ook als “cultuurverbonden” beschouwen waardoor iedere vorm van overspel kunnen goedpraten. De middeleeuwse rabbijnen hebben de materie van bijvrouwen niet voor niets verboden. Dat het ook niet een aan te raden goed is, bewijst al het feit dat kinderen van bijvrouwen niet gelijk staan als kinderen van de echtgenoot (Bereesjiet/Gen. 16). Daarom wordt in het Jodendom een bijvrouw beschreven als een vrouw die zich hecht aan een bepaalde man zonder rechten op kiddoesjien (verloving) of ketoebah (huwelijksakte). Er bestaat wel een discussie of zoiets toelaatbaar of verboden is. Over het algemeen is het in het moderne Jodendom het hebben van een bijvrouw zoals hier beschreven niet aan te bevelen. Een bijvrouw fungeert bij een getrouwde man namelijk min of meer als een prostituee en prostitutie is verboden. Maar hoe is dat in het praktijk?

Als de man denkt dat zijn maîtresse waarmee hij vreemd gaat een held vindt, komt hij bedrogen uit. Ondanks de spanning en alle prulla dat er om heen hangt wat je in de zevende hemel lijkt te doen liften, hebben de maîtresses toch een mate van wantrouwen en negatieve gevoelens omtrent hun getrouwde vriend: slap, besluitloos en een belediging voor de beide vrouwelijke partijen.

Quote:

Het is niet zijn bedoeling zijn huwelijk te benadelen. Hij zal beweren dat hij dol is op zijn vrouw, en de vraag stellen wat voor kwaad er steekt in een beetje opwinding en een beetje afleiding?

Maar het is [overspel] een loze hartstocht die uit een gebrek van oriëntatie is ontstaan.

Als je denkt dat hij – mocht hij uiteindelijk toch voor zijn maîtresse kiezen en zijn vrouw verlaten – kan rekenen op vertrouwen, dan heeft hij het goed mis. Ook de maîtresse zal bang zijn dat bij hem de verveling toeslaat en een aantal bellen zullen onafgebroken rinkelen zodra hij opbelt dat hij voor de zoveelste keer moet… overwerken.

Quote:

De Talmoed stelt dat niemand zondigt tenzij hij door een vlaag van waanzin wordt overvallen. Deze regels, een van mijn meest geliefde citaten uit de Telmoed, zeggen iets heel voor de hand liggends: dat als de gewone mens vooraf zou overdenken wat de consequenties van een bepaalde misstap zouden zijn, hij deze misstap niet zou begaan. We zondigen uit onnadenkendheid. Zoals dat bij alle zonden het geval is, brengt overspel werkelijk geen genot.

Door je overspel doe je je wederhelft kwaad. En daarom zit in de daad van overspel niet de zonde, maar het nalaten van het goede te doen. Je doet je partner pijn, en daardoor ook jezelf. We zijn toch een eenheid, weet je nog?

Quote:

In de Bijbel staat geschreven dat Gd Eva schiep als hulp voor Adam. Maar het Hebreeuwse woord ‘voor'(k’nègèd) kan ook in de zin van ‘tegen’ worden vertaald. De Talmoed stelt dat als een man van zijn vrouw houdt, zij ‘voor’ hem wordt, zijn hulp. Maar verwaarloost of misbruikt hij haar, dan wordt ze ‘tegen’ hem. Als hij een nieuwe bestemming denkt te hebben gevonden, ondervindt zij een verdriet en een pijn die aan de dood gelijk zijn.

Het is daarom ook geen ‘toeval’ dat 80% van de weggelopen mannen na anderhalf jaar hun nieuwe relatie met hun maîtresse zien mislukken.

Rabbi Jochanan ben Zakkai zei tegen zijn studenten op zijn sterfbed dat hij hoopte dat zij G’d evenveel te vrezen als hun medemens. Wat bedelde hij daarmee? Wanneer iemand op het punt staat te zondigen, dan weerhoudt hem dat zodra hij in de gaten krijgt dat iemand hem ziet. Het zou prachtig zijn als wij even bang zouden zijn dat G’d naar ons zou kijken. Doortrekkend naar overspel: zonde brengt ons naar het ontwikkelen van een tweevoudig persoonlijkheid. Je bent namelijk bij degene waarover je lasjon hara bedrijft niet jezelf, want in je achterhoofd weet je dat je fout bent. Aangezien het feit dat het huwelijk twee mensen één maakt, is er maar één mens op de wereld waar jij volkomen jezelf kan zijn. Als je tegen dat persoon liegt… en iedere leugen is na te trekken (denk aan telefoonrekeningen, creditcards kunnen je vingerafdrukken zijn, etc.)

Quote:

Wat is de crux van dit geheime leugen [overspel], dat niemand anders mag kennen? Ik geef een voorbeeld. Zijn wij ooit wel eens een uur of een dag niet de vader of de moeder van onze kinderen? Sluipen we wel eens ’s avonds het huis uit om het kind van de buren vóór het slapen gaan een verhaaltje voor te lezen? Dat schattige ventje, dat het op school zo goed doet en dat nooit lastig is? En dan zeg je dan: ‘Ik weet best dat je mijn zoontje niet bent, maar vanavond doen we net alsof; dat wordt vast reuzeleuk…’ Je kind op die manier bedriegen is een absurde gedachte, want ons kind beschouwen we als ons eigen vlees en bloed. Daarom zullen een man en een vrouw die kosjere seks beoefenen teneinde één vlees te worden, nooit en te nimmer ook maar de mogelijkheid overwegen de ander een rad voor ogen te draaien.

Overspel… ‘het gebeurde per ongeluk…’

Quote:

Maar wie wordt hier eigenlijk voor de mal gehouden? Mensen zeggen recht te hebben op alle hartstocht waarnaar zij verlangen. Maar als lieden zonder enige ruggengraat kiezen ze de gemakkelijkste weg. …

De beste oplossing is, zoals in dit boek al eerder betoogd is, je eigen vrouw tot je maîtresse maken en je eigen man tot je heimelijke minnaar, en je hele huwelijk de spanning van een onwettige verhouding te geven.

Oplossing: zodra je de neiging hebt vreemd te gaan, pak je partner onder de arm en ga iets geks doen, iets buitensporigs en opwindends wat jullie speciaal maakt. Je hebt choetspah nodig! Je huwelijk is jullie verantwoordelijkheid en die dien je te nemen.

Homoseksualiteit en het Jodendom
In feite is homoseksualiteit binnen het Jodendom niet verboden. Echter voor homoseksuele handelingen kent het Jodendom net als het Christendom geen ruimte. De homoseksuele handeling is absoluut verboden, en de verwoording in Wajjikra/Lev. 18:22: “De mannelijke soort zul je niet beslapen zoals je een vrouw beslaapt; een gruwel is dat!” is zo krachtig dat er weinig ruimte rond het verbod te interpreteren of te manoeuvreren valt. Echter serieuze vorm van homoseksualiteit wordt in het Jodendom niet gezien als het opzettelijk overtreden van de geboden. Daarvoor wordt de werkelijke vorm van homoseksualiteit (dus niet de cultgebonden homoseksualiteit) in het Jodendom erkent als een onopzettelijk complex probleem, echter het Jodendom laat niet toe dat echte homoseksuelen op bepaalde geboden en verboden vrijstelling krijgen. Echter zal hun “Joods-zijn” niet worden afgenomen, zo ook niet hun rechten en vrijheid.

Vrouwelijke vorm van homoseksualiteit wordt in de Tora niet genoemd. Echter Rav Huna onderwees dat “… de vrouwen die geslacht met elkaar hebben zijn verboden om met een Kohen [priester] te huwen.” Andere rabbijnen laten lesbiennes wel toe met een man uit het Kohen-geslacht te trouwen. Echter RaMBaM overruled de rabbijnen en verbiedt iedere vorm van lesbisch gedrag. Hierdoor wordt in het Jodendom iedere handeling van lesbisch gedrag verboden.

De algemene meningen van de huidige rabbijnen omtrent het huidige vorm van homoseksualiteit (let op niet cultgebonden homoseksualiteit) luiden:

Ondanks de orthodoxe rabbijnen voor het verbod van homoseksualiteit zijn, benadrukken zij de stress die homoseksuele ondergaan en daarom moet er juist naar hen worden omgekeken.
Rabbijnen die een compromis voor de homoseksuelen willen sluiten, erkennen wel dat de Halacha gehandhaafd dient te worden, maar men benadrukt dat wij tegenwoordig veel meer weten omtrent de homoseksualiteit dan ten tijden dat de Halacha geschreven werd. De Halacha zou toegankelijker moeten worden – juist door onze kennis – voor homoseksuelen. Immers geboren homoseksuelen zijn niet uit om opzettelijk de Halacha te overtreden. Immers G’d heeft ieder mens geschapen. Dus ook een homoseksueel mens is zó geschapen. Deze rabbijnen zijn van mening dat homoseksuelen juist de heiligheid van seksualiteit in hun partner moeten kunnen vinden, echter wèl binnen de regels van de Tora.
De verwerping van de Halacha op iedere vorm van homoseksualiteit zou erbij toedragen dat er meer Joden tot de Joodse gemeenschap toetreden. Het is niet verbazend vast te stellen dat deze houding merendeels te vinden is in het Liberalisme van het Jodendom, waar de Halacha óók als tijd en cultuurgebonden wordt beschouwd, waardoor het Westerse cultuur anno 5767/2006 flink in de problemen zou kunnen komen.

Kosjere verlangens
Het is een leugen – sinds de seksuele revolutie in de jaren zestig vorige eeuw – dat de mens leeft op seks. Seks wat de klok slaat. Naast seks hebben wij meer nodig: een rustig en ongestoord leven willen wij psychologisch in balans leven. We hebben geen andere mensen nodigen om onze seksuele harstocht te stillen, echter moeten we wel altijd oppassen zelf niet nalatig te zijn, anders doet een ander dit voor jou!

Quote:

Beste Shmuely, ik zit met een ethisch probleem en ik wil je mening horen. Ik heb hier een meisje ontmoet, waarvan ik met honderd procent zeker weet dat we verwante zielen zijn. Het volmaaktste en mooiste meisje ter wereld. Maar er is één ‘maar’- ze heeft een vriend. Is het niet immoreel als ik dit probeer door te zetten? Wat zegt het jodendom hierover? Ze ziet mij ook wel zitten geloof ik. Maakt dat de zaak beter? In een ander tijdperk was het gemakkelijker geweest; dan had ik uiteraard gevonden dat het volstrekt onbehoorlijk is om tussen twee mensen te komen; uiteraard, want als je vroeger een vriendin had, was dat meteen je verloofde. Maar liggen die zaken tegenwoordig nog zo scherp?’

De Joodse geleerde Sforno verklaarde mbt het verlangen naar een andermans bezit: Dit maakt de rijkdom van je buurman volstrekt onbereikbaar, en het is van nature zo dat de mens niet begeert wat hij niet kan krijgen en wat niet binnen zijn bereik ligt.’ M.a.w. zodra je verliefd wordt op een persoon dat al getrouwd ís, dien je een straatje om te gaan en af te koelen en vooral uit de buurt blijven. Overigens wordt in het Jodendom afgeraden sterke platonische relaties aan te gaan met de andere sekse, omdat deze vaal een grotere sluimerende kwaad vormen dan een relatie van lichamelijke aard. Je vervalt sneller in een gewoonte problemen met “de ander” te bespreken, je verzint smoesjes om niet op tijd thuis te hoeven te komen, etc. En voor je het weet… Gepaste afstand in een vriendschap wordt aanbeveelt.

Kinderen
Vele getrouwde stellen die geen kinderen willen denken dat kinderen de vrijheid van de ouders ontnemen. Het tegendeel schijnt werkelijkheid te zijn: kinderen vergroten volgens het Jodendom onze vrijheid. We leren wat nu werkelijk in het leven om draait ipv materialistische zelfzucht van deze wereld. Door kinderen zouden wij door hun omhelzing wanneer zij van school komen en hun verhaaltjes direct kwijt willen onze dagelijkse beslommeringen vergeten. Als ze maar gezond zijn wordt dan de enige eis die wij aan het leven stellen.

Door kinderen worden we gedwongen geduldiger te worden, maar ook vriendelijker, want zij komen met hun beslommeringen op de meest onmogelijke tijdstippen. Kinderen geven een vast patroon in je huwelijk, maar ook een eeuwige vorm van beminnen, want dat is iets wat kinderen zullen en mogen opeisen. De meest egoïstische persoon zal zijn kind toch op de eerste plaatst zetten. Kinderen leert ons onvoorwaarlijk liefhebben. De vrouw is bijvoorbeeld meer dan zijn minnares en vriendin. Zij is de moeder van zijn kinderen. Mensen zien in hun kinderen altijd trekken van de partner terug. Dat is vaak ook het eerste wat de ouders bij een pasgeboren kindje doen: trekken zoeken van hun betere wederhelft.

Quote:

Oude rabbijnen laten ons weten dat de Bijbelse uitspraak over de liefde tussen man en vrouw, die tot één vlees zijn geworden, letterlijk verwezenlijkt wordt door de geboorte van het kind, de werkelijke vermenging van de vader en de moeder.

Kinderen moeten op de eerste plaats komen te staan, is het motto van deze maatschappij. Hoewel wij er aan kunnen toevoegen door de overvolle crèches, dat dit een vrome misvatting is die niet tot uitvoer worden gebracht. Ondanks wij geen voorstander zijn de kinderen dagelijks in de crèche te dumpen omdat de moeder zo nodig zoveel mogelijk “tijd voor zichzelf” wilt hebben als “collega” ipv moeder of omdat papa en mama naast kinderen nog honderd keer per jaar – bij wijzen van spreken – op vakantie willen en nog heel veel andere dingen erbij willen kopen, toont dat kinderen absoluut niet op de eerste plaats komen. In deze maatschappij wordt toch raar tegen aan gekeken wanneer de moeder merendeels toch thuis is bij de kinderen.

Wie heeft gelijk en wie niet?

Ja, het is het beste dat een ouder (in onze ogen de moeder) bijna altijd thuis is, maar of het goed is om het kind op de eerste plaats te zetten, wordt door de schrijver van dit boek “obsessie” genoemd, een begrip die op onze lijven geschreven is en wij voor de volle procent mee eens zijn. Hoe uit die obsessie? Moeders die niets over anders dan hun kinderen kunnen praten – waar ze zich ook bevinden. Moeders die buiten de crèches om hun kind niet of moeilijk een paar daagjes af kunnen staan aan een oppassers of familieleden.

Quote:

In het huwelijk dienen de ouders, en niet de kinderen, op de eerste plaats te komen. Het mag kinderen niet worden toegestaan in de privé-sfeer van hun ouders als man en vrouw te verstoren. Het mag niet zo zijn dat de kinderen ieder moment de slaapkamer van hun ouders binnenhollen en het mag allerminst een gewoonte worden dat ze bij hun ouders in bed slapen. Als kinderen wordt toegestaan hun ouders voortdurend in hun slaapkamer te storen, verandert die kamer van een bron van liefde in een verblijfplaats voor het hele gezin. Kinderen moeten leren dat hun vader en moeder niet alleen via hen bij elkaar horen, maar ook omdat ze bewust met elkaar getrouwd zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen weten dat pappie en mammie heel veel van elkaar houden.

Het is een misvatting dat je de beste ouder van de wereld bent als je je kind op de eerste plaatst zet. Ze denken dat hun voornaamste rol “ouder zijn” is. Dat zijn de ouders waar de kinderen “altijd en overal” mogen storen om de aandacht van de ouders op te eisen. Is dit goed voor het huwelijk? En zo niet, is het dan automatisch dan ook niet goed voor het gezinsleven?

Nee, immers de kinderen leren geen échte stabiliteit.

Quote:

De almacht van de ouders zal het uiteindelijk afleggen tegen het verlangen van het ouder wordende kind, dat bezwijkt voor de liefde van de andere sekse.

Hoop, optimisme en vertrouwen in de toekomst is de sleutel die de ouders aan de kinderen moeten meegeven. Leren dat liefde en kameraadschap in deze wereld echt kunnen zijn, en zij zullen de kinderen tot een voorbeeld zijn, zodat de kinderen op de goede wijze tegen huwelijk en gezinsleven aan kijken en dit zullen najagen wanneer zij ouder worden. Door de kinderen boven het huwelijk te stellen, raakt het huwelijk in een slop en de slop is het voorbeeld voor de kinderen voor hun latere leven. Het huwelijk moet een levend voorbeeld voor het kind zijn. Een voorbeeld van ware liefde is de meest fantastische fundament wat je een kind kan leren.

Quote:

Op deze manier kijkt het kind met vertrouwen naar de toekomst, in plaats van bevreesd te zijn voor de volwassenheid… Het is van vitaal belang je kinderen duidelijk te maken dat je elkaar naar de ogen ziet en dat je huwelijk op de eerste plaats komt… Het betekent simpelweg dat er bepaalde en regelmatige terugkerende momenten moeten zijn waarin pappie en mammie er alleen voor elkaar zijn, als minnaars, en waarin de kinderen geen enkele rol spelen. De kinderen zullen gelukkig zijn dat je die momenten voor jezelf reserveert…

Daarom is het niet slecht, eerder goed, wanneer je besluit enkele keren per jaar met je betere wederhelft even een paar dagen tussenuit te piepen. De kinderen leren zelf zo’n gelukkig huwelijk na te jagen. En wat is mooier in het leven dan een gelukkig huwelijk met je wederhelft? In feite is je huwelijk op de eerste plaats stellen en dus daar ook naar handelen, het beste voor je eigen kinderen.

Quote:

Bega niet de vergissing te denken dat het geven van de liefde het allerbelangrijkste is, want vroeg of laat zijn je kinderen de liefde ontgroeid. Optimisme, hoop en vertrouwen, dat is meer dan genoeg.

Jaloezie
Níet zul je je voor hen buigen en níet zul je hen dienen; want ik, de Ene, God-over-jou, ben een naijverig God … Hij die zonder afgunst bemint, bemint niet werkelijk. Sjemot/Ex. 20:5/Zohar, 13 eeuw.

Een sprankje afgunst… is dat een gebrek aan vertrouwen? Als man en vrouw een zijn, bij elkaar horen, is een vorm van jaloezie niet doodnormaal of is zoveel vertrouwen hebben zodat je alle vrijheid hebt meer aan te bevelen?

Quote:

Op beperkte schaal moet een man door zijn vrouw worden bewaakt… Dennis Prager zei: “Het hoofd van een man is net een radartoren. Het draait alle kanten op waar een paar mooie benen langskomt”… Een vrouw die niet jaloers is op haar man weet hem niet op het rechte en smalle pad te houden.

Andersom zou hetzelfde gelden. Als een vrouw de grens van werk en privé overschrijdt door met haar mannelijke collega na kantooruren een hapje te eten, voelt niet geliefd wanneer haar man het allemaal prima vindt.

Jaloezie tussen broers en zussen, vrienden en vriendinnen is schadelijk. Dit is niet te vergelijken met de vurige jaloezie in hun huwelijk.

Quote:

Maar de grilligheid van de afgunst is tot op zekere hoogte onontbeerlijk voor het vurige karakter van de romantische liefde, die er baar bij heeft als er af en toe olie op het vuur wordt gegooid… [jaloezie] doet ons bedenken dat wij puur goud in onze handen hebben waar wij niet te licht mee mogen omspringen.

Na een langere tijd raken we een beetje “immuun” voor de aantrekkelijke kanten van onze partner. Jaloezie herinnert ons er weer aan. Zoals de Zohar ons leert dat het leven uit tegenstellingen bestaat, zo ervaren wij liefde en verveling waar wij constant tussen in paraderen.

Quote:

[afgunst] is dus een essentieel element in het opnieuw tot leven wekken van de noodzakelijke cyclus van het huwelijk, waarin man en vrouw voor elkaar capituleren, maar al spoedig weer buiten elkaar greep vallen.

Jaloezie wordt ongezond als de jaloezie verdriet gaat opleveren. Je kan niet met je eigen jaloezie om omdat je onzeker wordt of jaloezie wordt de bron van agressie. Afgunst mag geen kwelling zijn. Afgunst en trouw moeten een coëxistentie zijn. We moeten elkaar vertrouwen, maar als jij je huwelijk niet voedt doet een ander dit voor zichzelf. Als je dit voor ogen houdt: vertouwen, maar ook bewaken, is het huwelijk in evenwicht. Vergeet nooit: jij bent niet de enige die jouw partner begeert!

De rollen van mannen en vrouwen
In het Jodendom hebben mannen en vrouwen sterke verschillen van taken. Dit vanuit het feit dat een man en een vrouw sterk van elkaar verschillen. Zo zou een vrouw volgens het Jodendom een veel sterkere intuïtie en spiritualiteit hebben. In feite is het dan een logisch gevolg dat een vrouw geen rabbijn kan zijn in het Jodendom, immers dat zou dan dubbel op zijn. Zij hebben een aangeboren innerlijke waardigheid die de mannen niet hebben. Vandaar dat de vrouwelijke rol in Joodse ceremonieën klein is. Niet vanuit discriminatie. In tegendeel.

Vanuit dit oogpunt kunnen we en moeten wij opmerken dat de vrouw wel degelijk een belangrijke plaats in het Jodendom heeft.

Tegenwoordig zijn er maar weinig anatomisch verschillen tussen man en vrouw: naast dat vrouwen streven naar een mannelijke positie in het bedrijfsleven, dragen vrouwen dikwijls kleding wat gemakkelijk voor mannenkleding aangezien kan worden. Dit maakt de vrouw minder vrouwelijk en dus minder aantrekkelijk.

Quote:

Een recent opinieonderzoek in de VS heeft aangetoond dat 94% van de mannen met een universitaire opleiding alleen willen trouwen met een vrouw met een vergelijkbare opleiding…Waarom zou je je inspannen om werk te maken van het andere geslacht, als sekse het enige punt van verschil is, omdat beider gezichtspunten zo overeenstemmen?

Door deze maatschappelijke aannamen, verdwijnt langzaam maar zeker het mysterie om de vrouw heen. Middels de Joodse mitswot blijft de apartheid tussen de mannen en de vrouwen in stand. Wat de man mist, vult de vrouw op en visa versa. Dit overstijgt de anatomische en fysiologische verschillen.

Quote:

Deze mitswot benadrukken dat man en vrouw zich verschillend moeten kleden, dat zij moeten bidden, gescheiden door een mechietsa en dat de vrouw nooit in situaties mag worden gebracht waarin zij zodanig wordt blootgesteld dat zij het mysterie, dat haar

De vrouw heeft een verborgen en de man heeft een zichtbare natuur. Dit weerspiegeld in de geslachtdelen, die van de man is zichtbaar en die van de vrouw is verborgen. Vandaar dat de vrouw zo danig zich moet gedragen en kleden (kosjer) dat ze mysterieus is en tegelijkertijd moeilijk te veroveren is. In het Jodendom wordt erotiek in de slaapkamer aanbeveelt, de vrouw moet eerst mentaal en dan lichamelijk veroverd worden. Het moet geen “routineklus” worden.

De Tora is bedekt en versluierd: de Tora staat in de synagoge in de aaron (kast), die afgesloten is met deuren, dan ook nog door een gordijn en tot slot met een hekwerk. De engelen die Jesjajahoe zag bedekten met twee vleugels hun gezicht, met twee andere vleugels hun voeten en met de laatste twee vleugels vliegen zij.

Een vrouw moet een mysterie zijn en geen uitgelezen boek.

Oppervlakkig leven: waar is onze spraakvermogen?

Quote:

Vrouwen die niet de lichamelijke eigenschappen hebben van een Jane Fonda, een Tina Turner, een topmodel of een fotomodel in Playboy, hebben de neiging uiterst strenge maatstaven aan hun eigen erotische uitstraling aan te leggen waarbij de persoonlijke obsessie een lichaam te hebben dat niet aan de maatstaven voldoet, dikwijls wordt vertaald in concrete seksuele gedragspatronen. De laatste jaren zijn ook veel mannen met en soortgelijke afwijking besmet geraakt: tenzij zij kunnen concurreren met het uiterlijk van een Sylverster Stallone of een Brad Pitt voelen zich onaantrekkelijk en worden dus als minnaar faalangstig. Terwijl er zonder twijfel in de jaren ’40 jongemannen waren die niets liever wilden dan op Johnny Weissmuller lijken of op Buster Crabbe, leek in die tijd zo’n wens minder onlosmakelijk met sex-appeal verbonden te zijn.

We leven tegenwoordig een oppervlakkig leven. In plaats van het houden van mooie spullen, leven wij om die spullen te vergaren, te winkelen, andere mensen te overheersen, etc. Als we zo oppervlakkig lijken te leven, waarom ook niet een oppervlakkige relatie? We beleven de natuur toch ook immers oppervlakkig? Wij waarderen de prachtige paarden in het veld niet meer, of van een vogeltje die zijn best doet zijn Schepper te behagen met zijn prachtige gezang.

Hoe komen wij onze dagen door? Werkend en achter de pc of televisie. Avondje uit kan er wel af als het maar in een stampvolle rokerige dancing is waar iedereen haast een wedstrijd doen wie het schaarst gekleed is! Kunnen we dan echt al onze aandacht houden aan onze liefste bezit?

Voetbal kijken, uitermate erotisch. Thriller kijken, wat romantisch. Surfen over het Internet met je geliefde, hoe verzin je het? Tuurlijk is het leuk samen dit te doen of zelfs met een stel vrienden, maar quality time met een goed gesprek over luchtige dingen wat juist je relatie bindt, maar ook over je gevoelens waar juist je persoonlijk leven te sprake komt. Koop iets liefs voor je geliefde.

De reden dat men ook “oppervlakkig” en dus minder intens van elkaar houden is de onmogelijke eisen die mensen aan zichzelf stellen om zoveel mogelijk op een idool te lijken, wat een onmogelijke maatschappelijke norm blijkt te zijn. We liegen tegen ons zelf als we realiseren dat onze voorouders niet scheidden omdat het een taboe was. Wij vergeten voor het gemak dat mensen niet achter de tv of pc hingen en veel meer met elkaar communiceerden. Wij leefden intenser met elkaar dan het oppervlakkige náást elkaar.

Quote:

Vlakheid en oppervlakkigheid zijn de gesel van het hedendaagse huwelijk en doen intimiteit en hartstocht verloren gaan omdat de kleurenrijkdom en het magnetisme van de menselijke ziel onherkenbaar worden versluierd…

Er is een tijd geweest waarin een man voordat hij een vrouw ontmoette zijn best deed om een aantal dichtregels in zijn geheugen te prenten om indruk op zijn geliefde te maken. Tegenwoordig staat een man uren voor de spiegel om zijn haar in model te kammen en het juiste jasjedasje te kiezen. …

Samen bidden, gehandicapte mensen bezoeken, op visite gaan bij respectievelijke grootmoeders, dat zijn zaken die de waardering voor je eigen ik en voor de ander sterken.

Drie manieren om de verleiding te weerstaan
Door ons oppervlakkig bestaan vergeten wij geheel hoe kostbaar het leven is. Oja, we moeten eerst – G’d verhoedde ons – iets ernstigs meemaken (zij het zelf of indirect) om te realiseren wat we reeds hebben. Laat staan ons kostbaarste bezit: onze echtgenoot.

Hoe kunnen we de verleiding weerstaan om in het oppervlakkige te verzanden?

Sekt met emotie! Laat het daardoor een spirituele ervaring worden, zodat je een op een betrokken met elkaar bent.
Bescheidenheid en onschuld. We moeten gelukkig en tevreden met onszelf voelen. Wie seks heeft buiten zijn relatie verlaagt zichzelf en beschadigt zijn mogelijkheid tot eenwording.
Spiritualiteit moet centraal staan! Liefdadigheid, vriendelijkheid, zorgzaamheid en vergevingsgezindheid vormen de sleutel. We staan dan borg dat onze ziel evenveel ontvangt als ons lichaam.
Quote:

Terwijl de lichamen van twee minaars altijd gescheiden blijven , hebben hun zielen het vermogen aan deze tweezaamheid te ontstijgen en tot één te versmelten. Een gezamenlijke, intens religieuze instelling verschaft een echtpaar een ontmoetingspunt waar beiden hun liefde op een verhevener en geheiligd plan kunnen brengen. Wees niet bevreesd en nodig G’d als een gelijke partner uit om deel te hebben aan je huwelijk.

Huwelijk: hoeksteen van een gelukkig samenleving

Quote:

Ik ken bijna geen getrouwde man of vrouw die niet op een bepaald moment hulp en het advies van familieleden of vrienden nodig heeft gehad om door een moeilijke periode heen te komen. We moeten niet bang zijn en ons niet beschaamd voelen om hup te vragen of aan te bieden. Integendeel, we moeten voor ogen houden dat een harmonisch en gelukkig huwelijk essentieel is voor een harmonisch en een gelukkig leven. En harmonisch levende en gelukkige leden van een samenleving leiden tot een harmonische en gelukkige wereld.

Het is een mitswe het huwelijk van jezelf en die van anderen te ondersteunen. Het is zelfs zo dat er een week lang het jonge echtpaar dat net hun choepa hebben gehad, iedere ochtend en avond gehuldigd worden door hun omgeving. Ze worden niet zomaar in het diepe van het onbekende gestuurd dat meestal met een huwelijksreis direct na de ceremonie begint.

Tegenwoordig moet alles snel en vlotjes verlopen: jonge lui die al vanaf hun twintigste denken een topbaan te kunnen ambiëren, zichzelf in huizenhoge schulden, omdat ze binnen een te korte tijd “het gemaakt” willen hebben, waar hun ouders soms wel tientallen jaren over gedaan hebben.

Deze trent zie je ook in relaties. Alles moet gladjes verlopen, meteen goed zonder hobbelige wegen. Zodra de problemen komen waarin flink geïnvesteerd moet worden voor de toekomst, haken mensen af en gaan naar de volgende ervaring en tracht de problemen die je daar zeker zal ondervinden te overwinnen.

Quote:

Een bergbeklimmer kan vermoeid raken. Terwijl hij de berg beklimt kan hij soms het gevoel krijgen dat hij niet de kracht heeft om nog één stap verder te komen. Hij kan het gevoel krijgen dat de berg hem overwonnen heeft, dat hij verslagen is. Het is volkomen gerechtvaardigd de klimpartij dan voor een korte tijd te onderbreken. Wat hij niet mag doen is de moed opgeven en ophouden zijn bezigheden met zorg te omringen. Want zodra hij de moed opgeeft zal hij onmiddellijk naar beneden storten en de dood vinden.

De berg is jouw leven en niemand kan inschatten wat jouw bagage is terwijl je de berg beklimt. Daarom is het volstrekt onlogisch je huwelijk met die van anderen te vergelijken. Het is ook niet interessant hoe hoog je bent gekomen. Jij bent hen niet en zij zijn jou niet.

Quote:

Misschien droeg jij een rugzak met een gewicht van 40 kilo op je schouders, terwijl de buurman, op wiens huwelijkse zegeningen jij altijd al jaloers was, met een vederlichte rugzak zijn reis heeft aangevangen.

Leer in vervelende ruzies je hand in je boezem te steken. Leer je excuses wanneer dit nodig is aan te bieden en je koppige houding te laten varen. Wees een goede verliezer en stel je partner boven je trots en je ego.

Quote:

De aarde zal niet het erfdeel zijn van diegenen die de top van de berg hebben bereikt, maar eerder van diegenen die altijd hebben doorgezet en de moed nooit hebben opgegeven. Je huwelijk is niet één facet van je leven, het is je leven.

Nawoord
In het boek die wij onder andere in dit verslag hebben besproken en bestudeerd, lezen wij een controlelijst voor het huwelijk. Als je minimaal 18 van de 23 met “ja” en “nee” (in positieve zin) kan beantwoorden, dan kan je te maken hebben met een goed mens die bij jou als levenspartner kan passen.

Vind ik hem of haar aantrekkelijk?
is hij of zij een goed mens met een goed hart?
spreekt hij of zij me aan, niet alleen in esthetisch opzicht, maar ook op een diepere manier, die zal voortduren nadat de eerste rimpels zichtbaar worden?
heb ik voor hem of haar respect?
houdt hij of zij van kinderen?
is hij of zij in staat andere mensen op de eerste plaatst te stellen en mee te voelen met de wederwaardigheden van anderen?
beoefent hij of zij liefdadigheid, niet alleen vanuit de portemonnee, maar ook als mens?
staat hij of zij niet te snel met een oordeel klaar?
leeft hij of zij voor iets anders dan de materie en et voorbijgaande?
deelt hij of zij mijn basisovertuigingen? En zo niet, koestert hij of zij dan ten minste andere fundamentele basisovertuigingen?
is hij of zij nederig of in ieder geval niet hooghartig?
heeft hij of zij oog voor wat ik nodig heb?
of al ik hem of haar voortdurend moeten uitleggen wat mij gelukkig maakt?
als hij of zij mij kwetst, zal er dan snel een verontschuldiging volgen?
wordt hij of zij gauw kwaad of juist niet?
en zo ja, is dan ten minste de vrede weer gauw getekend?
als ik aan mijn beste vriend of vriendin zou moeten uitleggen wat voor iemand hij of zij is, zou die beschrijving dan zowel innerlijk als uiterlijk positief uitvallen?
staat hij of zij open voor het feit dat een zuivere definitie van het begrip relatie is: het vermogen van twee mensen zorg voor elkaar te dragen (zelfs als ze elkaar tijdelijk niet begrijpen)?
als je het besluit hebt genomen niet met hem of haar te trouwen, hoe zou je je dan voelen als je hoort dat hij of zij met een ander verloofd is? Zou dit je ondragelijk veel verdriet doen?
als hij of zij niet aan de bovengenoemde normen kan voldoen, is hij of zij dan ten minste nederig genoeg voor en in staat tot een leerproces?
kan hij of zij fouten toegeven?
nadat iemand anders hem of haar dat heeft voorgehouden?
of uit zichzelf?
Quote:

Seks als pleziertje is een doel op zichzelf. Maar kosjere seks is een reis waarvan de bestemming een man en een vrouw zijn die zich niet alleen met elkaar verbonden voelen omdat ze onder één dak wonen, of samen kinderen hebben, maar in het bijzonder door het genoegen en de vreugde die ze elkaar steeds weer bereiden. Het vuur van de seksuele aantrekkingskracht en seksuele eenwording in de slaapkamer leidt dit vertrouwelijkheid en intimiteit in de woonkamer. En omgekeerd, als de seksuele aantrekkingskracht binnen het huwelijk minder wordt, raakt het huwelijk ook op andere terreinen verzwakt…. Dus als een man buiten de slaapkamer niet attent en romantisch tegenover zijn vrouw is, dan mag hij niet verwachten dat zij in de slaapkamer in vuur en vlam staat. Romantiek en liefde leiden tot seks, en kosjere seks zet de cyclus voort door duurzame romantiek en seks voor te brengen.

Wat is seks? Niet alleen een handeling om fijne gevoelens te delen, of liever gezegd middels een ander bij jezelf op te roepen. Wat is seks? Niet alleen om je voort te planten. De beide vormen van seks worden ook biologische seks genoemd en in feite kun je dat met iedereen krijgen.

Nee, echte seks is twee gescheiden lichamen samen te brengen tot één lichaam. Het moet zo zijn dat wanneer je niet samen bent, je emotioneel toch aan elkaar gehecht blijven. Seks is het bindingproces dat zijn gelijke niet kent, omdat kosjer seks je met de ziel van je partner verbindt! Het is een spirituele eenwording en dus meer dan een fysiek uitje met een hormonale ontlading. Kosjer seks brengt het verlangen om de diepere lagen van je partner aan het licht te brengen, deze te bestuderen. Je verdedigingsmechanisme zal afgebroken worden, zodat het hart wordt blootgelegd.

En daarom… zal een man zijn vader en moeder verlaten; hechten moet hij zich aan zijn vrouw,
worden zullen ze dan tot één vlees. Bereesjiet/Gen. 2:24

Bronnen:
Talmoed
Kosher Sex van Shmuley Boteach
Kosher Sex van Jewishwebsight
Kitsoer Sjoelchan Aroeg
Misjna Nasjiem
FAQ-online discussieforum

©FAQ-online 2006