Het leven van Mosje ben Maimonides (RaMBaM)

De Masjiach

De RaMBaM geeft als omschrijving van de Masjiach als afstammeling van Dawied hamelech die op de gepaste tijd als voortzetter van de Dawidische dynastie zal voortzetten en zal regeren. Dit zal de gehele mensheid beïnvloeden (Hilchot Melachiem Hfst XII). Hij zegt dan in Hfst XI dat het messiaanse tijd de natuurlijke loop van alles zal verstoren of dat er op een andere wijze over een verandering in G’ds Schepping zal aanbreken. De profetie van Jesjajaoe dat schaap en wolf, panter en het bokje bij elkaar wonen resp. rustig bij elkaar liggen is een symboliek voor Jisrael dat rustig zal kunnen wonen tussen de heidense volkeren. Deze volkeren gedragen in het verleden tot ín het heden als wolven en panters ten opzichte van Israël. Met andere woorden: er zal geen onderdrukking door gojjiem voorkomen.
Profetie van Jezechi’el leert ons dat deze periode door de strijd van Gog en Magog zal voorafgaan. Profetie van Mal-achi leert ons dat Elijahoe hanavi gezonden wordt alvorens deze belangrijke en indrukwekkende tijd zal aanbreken. De Masjiach leert onze harten naar de ouders wenden en visa versa. Hij komt niet om het reine onrein en het onreine rein te verklaren. Zo ook niet te wreken op de goede mensen en de slechte mensen als goed te bestempelen. Hij komst slechts om vrede te brengen, waar geen ruimte is voor hongersnood en jaloezie, waar geluk zal heersen en iedereen kan ruimschoots krijgen wat hij wilt. Kortom: men is een en al van Hasjem doordrongen.

Volgens de RaMBaM kunnen we op de volgende manier de Masjiach ben Dawied identificeren: Hij moet een leider uit het huis van Dawied hamelech zijn en volgens de Tora en de Talmoed voldoen als nazaat/afstammeling van Dawied hamelech. Hij leeft naar zowel de Geschreven als de Mondelinge Tora. Hij leidt alle Joden terug naar de Tora en het aanscherpen van het leven naar de Wet en het strijden van G’ds gevechten. Als iemand aan deze eisen voldoet, mogen wij misschien aannemen dat hij de Masjiach is. Als hij succesvol de Bejt hamikdasj  (Tempel) herbouwt, op de plaats waar hij behoort en alle Joden bij elkaar vergaderd, dan mogen wij (misschien) zeker van zijn dat hij de Masjiach is. Hij zal de wereld perfectioneren en alle mensen in eenheid G’d laten dienen.