Het leven van Mosje ben Maimonides (RaMBaM)

Nawoord

(Graf van de RaMBaM in Tiverja ©Kena)

Ieder religieus leider, leraar, filosoof of wetenschapper heeft voor- en tegenstanders naar zijn of haar ideeën. Vele voorstanders noemden de RaMBaM “Degene die Israel inzicht geeft“. De tegenstanders daarentegen waren bang dat door de systematisering van de Talmoednormen, men studie achterwegen zouden laten. De meeste tegenstanders hadden toch respect voor de RaMBaM. Echter Samuel ben Ali, de nassi van de Talmoedschool van Bagdad, uitte onrechtvaardige beschuldigingen dat het leven van de RaMBaM volgens de Joodse traditionele gedragsnormen niet strookt. Men denkt dat deze beschuldiging naar aanleiding was dat de RaMBaM de Qaraïtische Joden verdroeg. Deze Joden accepteerden alleen de Schriftelijke Tora: Mikkra. Qara betekent overigens lezen. De RaMBaM was in staat hun zonen te besnijden, hun doden te begraven en de nabestaanden te troosten.
Ondertussen benadrukte de RaMBaM dat zijn Complementaire Tora slechts voor leken bedoeld is en niet als substituut voor Torastudie. Dit betreft zijn religieuze opvatting.
Betreft zijn filosofische opvatting; deze wordt als verrijking van het Jodendom onderschat. Vaak wordt de combinatie van Jodendom en filosofie afgekeurd. Men vergeet hierbij dat deze geschreven zijn om degene die door filosofische stelsels in de war waren gebracht – en daarom niet meer met het Jodendom konden verenigen – hen binnen hun denkwijze tegemoet te treden. Na de dood van de RaMBaM hebben sommige tegenstanders er alles aan gedaan RaMBaM’s leringen tegen te gaan en er wordt verteld dat men soms ver ging. Maar na een aantal jaren veranderden menig tegenstander van mening en begonnen de werken van de RaMBaM te waarderen.

De RaMBaM was in staat de Joodse traditionele denkbeelden in een filosofisch kader te plaatsen. Dit kader is geen gelijkstelling aan het Jodendom! Hij wilde de armoede van geest door rijkdom van geest tegengaan. Tevens is het belangrijk op te merken dat de RaMBaM er naar streefde verdraagzaam jegens anderen te zijn.

Bronnen:
Maimonides van Dr. M. Reisel. Uitgegeven door het NIK ter gelegenheid van de 850e geboortejaar van de RaMBaM.
Twenty-six Reasons why Jews don’t believe in Jesus van Asher Norman
Geschiedenis van de Talmoed van FAQ-online

©FAQ-online 2008