Het leven van Mosje ben Maimonides (RaMBaM)

Profetieën

Profetieën hebben kenmerken. Een daarvan en belangrijkste kenmerk is dat profeten door een G’ddelijk element beïnvloed worden die in hun denkvermogen en verbeeldingskracht inwerkt. Deze verbeeldingskracht is alleen aan hen gegeven. Zij komen middels dromen en visioenen tot een voor de mens hoogste besef. Een profeet is lichamelijk gezond, verstandelijk rijp en ethisch volkomen. De roeping gaat vóór het eigen verlangen. Een profeet mag niet verdrietig zijn, want verdriet verduisterd het profetisch blik. Vandaar dat in de diaspora geen profeten optreden. De profetie zal tijdens en na terugkeer naar Erets Jisrael en de Messiaanse tijd weer herleven.

Mosje werd al geroepen voordat hij door Hasjem in de struik ontmoette. Het was vanaf het moment dat hij de wrede Egyptische slavenleider doodde. Ondanks Bil’am een profeet was en Sjlomo hamelech en Danij’el de toekomst droomden, waren de laatste twee genoemden géén profeten. Bevoorrecht waren zij wel.

Er bestaan 10 soorten profeten:

  1. profeten die in een droom allegorische mededelingen horen en de interpretatie direct ontvangen (Zacharjah 4:2 is een voorbeeld).
  2. profeten die duidelijk in een droom een mededeling horen zonder iemand te zien (1 Sjmoe’el 3:11is een voorbeeld).
  3. Profeten die een man in een droom zien die namens Hasjem spreekt (Jechezq’el 40:3 is een voorbeeld).
  4. Profeten die een engel in een droom zien die namens Hsjem spreekt (Bereesjiet/Gen. 31 is een voorbeeld).
  5. Profeten die rechtstreeks een G’ddelijke Openbaring in een droom ontvangen (Jesjajahoe 6:1 is een voorbeeld).
  6. Profeten die overdag middels een visioen allegorische mededeling ontvangen (Bereesjiet 15:9 is een voorbeeld).
  7. Profeten die Hasjem in een visioen horen spreken (Bereesjiet 15:1 is een voorbeeld).
  8. Profeten die een engel in een visioen zien die namens Hasjem spreekt (Jehosjoe’a 5:13 is een voorbeeld).
  9. Profeten die een engel in een visioen zien die namens Hasjem spreekt (Bereesjiet 22:11 is een voorbeeld).
  10. Mosje was de enige onder de profeten die rechtstreeks…paniem ‘el-paniem… aangezicht tot aangezicht –  de Stem van Hasjem hoorde (Bamidbar/Num. 12:6 ev).