Het leven van Mosje ben Maimonides (RaMBaM)

Levenservaring

Omdat ons denken beperkt is, kunnen wij onze levensvragen in drie groepen onderverdelen:

  1. het antwoord is menselijk gezien onmogelijk. Wij stellen Bijvoorbaat deze vraag niet omdat wij daarop toch geen antwoord krijgen. Denk aan het aantal sterren of dat het aantal oneven of even is.
  2. het antwoord is op zekere hoogte mogelijk, merendeels zijn de vragen subjectief van aard. Denk aan het gebied van levensopvattingen.
  3. het antwoord is objectief maar niet altijd aanvaartbaar. Zij het door eigenwijsheid, zij het doordat het individu gewoonweg niet slim genoeg is dit antwoord te begrijpen. Wat ook een veel voorkomend fenomeen is, is dat het individu zich moeilijk los kan maken van een bepaalde denkwijze.

De reden dat het gros niet in staat is zijn zaken filosofisch te benaderen is omdat het:

  1. te moeilijk is.
  2. Je hebt volharding nodig wat je bij veel mensen gewoonweg mist.
  3. Ongeduldige houding. Filosofie eist niet direct een antwoord op de vraag.
  4. Gebrek aan innerlijke rust.
  5. Teveel zorgen en beslommeringen door onder andere het dagelijkse werk.