Maimonides: Leer en Leven

Kritiek

Kritiekloze aanvaarding van de Toratekst is tot op heden de basis gebleven van het orthodoxe jodendom. Waar Bijbelkritiek zijn intrede deed, hield de orthodoxe jodendombeleving op te bestaan. De benadering van de Tora vormde met name in de negentiende eeuw de tegenstelling tussen het orthodoxe en liberale jodendom.

De orthodoxie gaat er van uit, dat Bijbelkritiek schadelijk is voor het geloof. Bijbelkritiek ontneemt de Tora haar tijdloosheid, ziet haar aan plaats en omstandigheden gebonden en bedreigt haar intrinsieke heiligheid ernstig. Het G’ddelijk woord wordt iedere autoriteit ontnomen. Het waarheidsgehalte van onze heilige tekst wordt voortdurend ter discussie gesteld.