Maimonides: Leer en Leven

Het tiende geloofspunt: G’d kent de mens

Het existentialisme ziet de mens als een onafhankelijk en zelfstandig wezen. Maimonides gaat – avant la lettre – hier tegen in. Het tiende geloofspunt luidt dat G’d elke daad van de mensen en al hun gedachten kent. De mens is zoals hij door G’d gezien wordt. Hij staat in dialoog met het Opperwezen, leidt geen geïsoleerd bestaan. Zijn persoonlijke opvattingen en eigen ideeën vormen niet de `maatstaf der dingen’. Het is niet “ik denk dus ik ben” maar: “ik wordt gekend door G’d, mijn gedachten worden door Hem geschouwd. Dat bepaalt mijn wezen”. Maimonides hanteert een theologisch mensbeeld. Zijn geschapen-zijn volgt de mens overal en altijd. Er is een innige interactie: G’d is intens betrokken bij ‘s mensens handel en wandel. Dat de mens totaal door G’d gekend wordt, betekent ook dat wij G’d kunnen kennen. Toch vormt dit geen determinisme. G’d bepaalt onze belangrijkste morele beslissingen niet. En G’d is zeker niet buiten ons ervaringsbereik.