Maimonides: Leer en Leven

Duidelijke geloofsstellingen

Een wijdverbreid misverstand luidt, dat het jodendom geen dogmatische religie is. Dit inzicht is afkomstig vanMozes Mendelssohn. Dit ‘dogma van het ontbreken van een dogmatiek’ is soms juist maar vaak ook onwaar. Het is inderdaad zo, dat de joodse dogmatiek niet erg uitgewerkt is. Maar desondanks bevat het jodendom een aantal duidelijke geloofsstellingen, die zelfs in de Tora vermeld staan. Neem bijvoorbeeld de kernfrase van de joodse geloofsbelijdenis “Hoor, Israël, onze G’d is Eén” (Deut. 6:4). Volgens Rabbi Akiwa (1e – 2e eeuw) vormt de vers “Heb u naaste lief gelijk uzelf” zelfs het basisprincipe van de hele Tora. De geleerde Sa’adja Gaon, die van 882 tot 942 in Babylonië leefde, voert het geloof als eerste principe in zijn lijst van de ge- en verboden op.