Maimonides: Leer en Leven

Griekse wortel

Het jodendom kent wel dogma’s maar geen dogmatiek, het streven, de leerinhouden van een geloof systematisch voor te stellen. Dit streven heeft in het traditionele jodendom inderdaad nauwelijks bestaan. Een vergelijking met het christendom zou één en ander kunnen verduidelijken. Het christendom heeft twee wortels: een Joodse en een Griekse. Uit deze laatste wortel ontstond de stam van de dogmatiek.

Het is de Griekse wortel, die het gebouw van de kerk draagt. Het filosofische, Griekse denken, dat naar systematiek streeft, heeft zich uiteindelijk doorgezet en werd nog versterkt door het Romeinse denken. Het jodendom biedt een heel ander beeld. De basis hiervan, de Tora, kent noch dogmatiek noch systematiek en eigenlijk ook geen filosofie.