Maimonides: Leer en Leven

De dertien geloofspunten

Maimonides’ leer en levensopvatting vanuit religieus perspectief zijn het best te behandelen vanuit zijn dertien geloofspunten. De dertien geloofspunten uit de Misjna-verklaring van Maimonides worden in de meeste gebedenboeken van zowel de Asjkenazische (Europese) als de Sefardische (Oriëntaalse) ritus bijgedrukt en vormen zo de meest populaire jodendomsleer. Maimonides behandelt de geloofsbeginselen op systematische wijze en lijkt de geloofsinhoud van het jodendom op een dogmatische, bijna Griekse wijze te behandelen waardoor velen uit zijn omgeving meenden, dat hij zich buiten de joodse traditie, die oorspronkelijk weinig systematiek kende, had geplaatst. Nauwelijks was Maimonides overleden of er ontbrandde een felle, interne strijd over zijn geschriften.