Maimonides: Leer en Leven

Een joodse dogmatiek?

De vraag of het jodendom dogma’s en een dogmatiek kent vormt een heet hangijzer in de joodse gelederen. De orthodoxie binnen het jodendom wijst een dogmatische formulering van de geloofsinhouden steeds meer en sterker af als iets, dat het jodendom wezensvreemd is.

Het is de vraag of deze tegenstrijdige ontwikkelingen uiteindelijk tot een scheuring binnen het traditionele jodendom zullen leiden. Ik geloof van niet. Het gaat hier namelijk om twee kanten van dezelfde medaille. Het jodendom in de diaspora kent twee situaties, de situatie van het getto en die van de assimilatie; twee situaties, die overigens niet altijd even duidelijk te scheiden zijn.