Maimonides: Leer en Leven

Onlichamelijkheid

In een derde geloofsartikel spreekt Maimonides over G’ds onlichamelijkheid. De Tora is vol met uitdrukkingen die aan G’d een bepaalde vorm of gestalte toekennen, zoals de hand van G’d, Zijn uitgestrekte arm of de mond van G’d. G’d daalt af om de Toren-bouw van Babel te bezichtigen en schrijft met zijn vinger op de stenen Tafelen. Symbolische uitleg moet deze antropomorfismen `ontlichamelijken’. Het jodendom kent alleen een puur onlichamelijke G’dsvoorstelling. De natuurvolken hadden allerlei lichamelijke voorstellingen van het Opperwezen. Het is juist dit punt waar ons ethisch monotheïsme zo revolutionair in is geweest.