Maimonides: Leer en Leven

Onveranderd

In het negende geloofsartikel wordt gesteld, dat de Tora geen verandering of aanvulling behoeft. Naar buiten toe wilde Maimonides zich met dit geloofsartikel uitspreken tegen de vele stromingen, die zich in de loop der eeuwen van het jodendom hadden afgescheiden of zich hadden laten inspireren door het jodendom. Intern betekent de onveranderlijkheid van de Tora, dat wij niets aan de ge- en verboden van de Tora mogen toevoegen, hoewel het de Geleerden wel was toegestaan en zelfs was opgedragen om `omheiningen’ rond de Torawet te maken om te voorkomen, dat de kernwaarden van de Tora overtreden zouden worden.